Blog Image

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

Dongense VVD: stop uitholling gemeente

EIGEN BERICHTGEVING VVD Posted on di, september 29, 2020 10:20:29

Veel Dongenaren is het bekend dat we er financieel niet goed voor staan. Als je de kranten een beetje volgt, valt op dat dit in veel gemeenten het geval is. De oorzaak hiervan is dat sinds 2015 de gemeenten financieel verantwoordelijk zijn voor jeugdzorg en WMO. De vraag naar deze zorg neemt steeds maar toe, het geld wat we ervoor krijgen neemt af.

Pieter Brooijmans

In de afgelopen raadsvergadering hebben we daarom met alle raadsfracties een signaal afgegeven dat het zo echt niet langer kan. We hebben een motie aangenomen waarin wij kenbaar maken dat er vanuit het Rijk wat moet gebeuren. Ook in Hart van Brabant wordt deze actie ondersteund.

Wat is er aan de hand? Sinds de gemeente verantwoordelijk is voor het gehele sociaal domein van zorg groeit de vraag. De ondersteuningsvraag voor kinderen blijft maar stijgen en er wordt steeds meer gebruik gemaakt van jeugdzorg. Hoe komt dit toch? We moeten ons zeker afvragen of alle ondersteuning wel op het bordje van de gemeente moet liggen of dat de ouders of school hiervoor verantwoordelijk zijn.

Ook bij WMO stijgt de vraag. Vroeger was bijvoorbeeld het krijgen van huishoudelijke hulp afhankelijk van het inkomen voor de eigen bijdrage. Dat is niet meer zo, waardoor er meer vraag is ontstaan. De gemeente Dongen kan daar niets aan doen, maar betaalt hiervoor wel de enorme rekening!

Geef ons beleidsruimte

Kern van het probleem is dus een sterk stijgende vraag naar zorg zonder dat we er meer geld voor krijgen. Soms zijn er kinderen bij met hele dure zorg, bijvoorbeeld bij uithuisplaatsingen uit het gezin. Dat kost wel meer dan €100.000 per kind. Een enorm bedrag voor een gemeente als Dongen. Het benodigde geld voor het sociaal domein in Dongen is de laatste jaren gestegen met meer dan 3 miljoen euro per jaar. Dit is niet fatsoenlijk op te vangen in de begroting van Dongen.

Tegelijkertijd mogen wij in Dongen niet afwijken van de landelijke regels voor het leveren van zorg. Zouden wij zelf hierover verantwoordelijk worden, dan kunnen we tenminste iets doen om de stijgende vraag te verminderen. Maar die ruimte is er helaas niet.

Korte lijn naar Den Haag

Dit probleem moet dus op landelijk niveau aangepakt worden. Als Dongense VVD zijn wij daarom in stevig debat met onze vertegenwoordigers in Den Haag. Wij maken handig gebruik van onze goede contacten met onze Tweede Kamer leden. Wij kunnen ze vertellen wat het voor een gemeente als Dongen betekent dat we enerzijds de vraag naar zorg niet kunnen sturen, omdat er sprake is van een vastgesteld budget. Dit moet worden aangepakt. Wij vinden het onverantwoord om onze mooie gemeente verder uit te hollen en doen er alles aan om dit te voorkomen.

Pieter Brooijmans,

Dongense VVD.Energietransitie

EIGEN BERICHTGEVING VVD Posted on wo, juni 03, 2020 09:43:50

Energietransitie

In heel Nederland wordt regionaal nagedacht over de toekomst van onze energievoorziening. Ook in onze regio zijn wij er nu volop mee bezig. We stemmen dit in Dongen af met acht andere gemeenten in het Hart van Brabant in de zogenaamde regionale Energie en Klimaat Strategie (REKS). Alle aandacht gaat uit naar zon en wind. Voor de langere termijn ziet de Dongense VVD dit echter als een deeloplossing.

fractievoorzitter Pieter Brooijmans Dongense VVD

Waar zonnepanelen en windmolens

Voor de komende tien jaar moeten vooral zonnepanelen en windmolens zorgen voor een halvering van het aardgas- en oliegebruik. De vraag is hoe we dit het beste kunnen doen. De Dongense VVD vindt dat we ervoor moeten zorgen dat het buitengebied niet wordt volgepropt.

Als eerste moeten we maximaal zonnepanelen op daken leggen. Op grote schaal zonnevelden aanleggen vraag erg veel ruimte, daar moeten we zuinig op zijn. Windmolens hebben mede om die reden onze voorkeur. Bovendien zijn molens veel efficiënter. Daarnaast hebben wij liever enkele grote molens dan meer kleine.

Ruimte voor innovaties

Is het niet vanwege het klimaat, dan moeten we toch vanwege de eindige voorraden op de lange termijn af van gas en olie. We moeten dat op een slimme en verantwoorde manier doen. Alles volproppen met glas en molens is geen totaaloplossing. Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen te verwachten die we moeten stimuleren. Eén daarvan is kernenergie, een haast onuitputtelijke bron zonder CO2-productie. Met deze energiebron kunnen we vervolgens ook waterstof produceren. En waterstof wordt één van de belangrijke energiedragers voor de toekomst.

De techniek wordt schoner en veiliger. Als we hiervoor open willen staan, is het nu tijd om daarover de discussie lokaal, regionaal en provinciaal te starten.

Pieter Brooijmans

Dongense VVD.Volgende »