Blog Image

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

Dongense VVD: verantwoordelijkheid nemen & weloverwogen investeren

EIGEN BERICHTGEVING VVD Posted on di, november 16, 2021 22:05

De begroting voor 2022 is aangenomen. Met alle ambities en stijging van de woonlasten lager dan de inflatie ligt er een degelijk plan voor de komende jaren. In de gemeentekrant hebben we enkele speerpunten aangehaald. De inbreng van de Dongense VVD doet ertoe: we blijven kritisch op uitgaven.

Het nemen van verantwoordelijkheid

Iedereen moet in zijn leven keuzen maken. De financiële ruimte in de huishoudportemonnee kent zijn grenzen en vraagt keuzes over wat wel én wat nog even niet kan. Niet leuk, maar wel noodzakelijk om duurzaamheid te realiseren.

Zo werkt dat ook bij de begroting voor de gemeente Dongen. Niet alles kan, en er moeten prioriteiten gesteld worden en keuzes worden gemaakt.

De Dongense VVD vindt vandaag alles uitgeven en veel schulden maken onwenselijk. Daarom zijn er prioriteiten gesteld in de dingen die we doen. Na breed overleg met alle partijen hebben we in de gemeenteraad de begroting op enkele punten aangepast. Desondanks hebben D66 en de Ouderenpartij voor Dongen de begroting afgekeurd. Deze partijen willen meer uitgeven dan onze begroting toelaat. Financiën op orde lijkt voor deze twee partijen ondergeschikt en dat betreuren wij.

Gelukkig hebben wij met VPD, CDA en PvdA groen licht aan de begroting gegeven.

Verbinding met Den Haag

Er moet veel gebeuren. De Dongense VVD staat middenin de Dongense gemeenschap. Als lokale partij zijn we betrokken. De belangen van inwoners, ondernemingen, verenigingen en organisaties staan voor ons voorop en wegen we zorgvuldig af. Veel kunnen we in Dongen zelf beslissen, maar een aantal zaken worden in Den Haag bepaald. Daarom is het erg belangrijk de lokale problematieken via de landelijke contacten uit te wisselen.

De fractie maar zeker ook onze wethouder Petra Lepolder heeft regelmatig contacten met bestuurders in Den Haag. De problematiek van de jeugdzorg is vanuit de praktijk met de Tweede Kamer leden besproken en er is doorlopend contact hierover. De huishoudelijke hulp komt dan ook ter sprake. Mede door onze druk krijgen we in Dongen extra financiële compensatie voor de uit de hand gelopen kostenstijging voor de jeugdzorg.

Een ander voorbeeld is de woningbouw. Hoe gaan we de versnelling realiseren? Wat kan de provincie eraan bijdragen? En hoe steken we regionaal de koppen daarvoor bij elkaar? Via het VVD-netwerk zijn de lijnen kort om hierin gezamenlijk op te trekken.

Het klimaat en de groene energievoorziening van de toekomst is ook voor ons een speerpunt. Ook hierover is de Dongense VVD landelijk regelmatig in gesprek. We kunnen dit niet alleen in Dongen oplossen. Met onze contacten werken wij ook op dit punt aan bijsturing van het nationaal beleid. En dit alles in het belang van Dongen!

Fractie Dongense VVD,

Pieter Brooijmans, Angela Horsten, Perry Wens.Nieuwbouw Noorderlaan in de stijgers

EIGEN BERICHTGEVING VVD Posted on ma, oktober 04, 2021 19:27

In de afgelopen periode is door de gemeente Dongen een uitgangspuntennotitie opgesteld voor de nieuw te bouwen wijk aan de Noorderlaan. Voor de zomer is er een raad brede motie ingediend waarmee deze opdracht is versterkt met door de gemeenteraad aangegeven kaders. Er komt een wijk met een diversiteit aan woningen waarbij er voor ieder wat wils zal zijn.

Doorstroming

De Dongense VVD heeft tijdens de bespreking van de uitgangspuntennotitie aangedrongen op een gezonde verdeling van woningen in de wijk: een verdeling van 35% goedkoop-35% middelduur-30% duur. Dat is ook belangrijk om doorstroming in de woningmarkt op gang te brengen. Die lijkt nu op slot te zitten. Iedere bewoner die doorstroomt naar een ander huis laat immers een woning achter. Daarnaast is voor ons leefbaarheid belangrijk. Verschillende typen woningen, zowel huur- als koopwoningen, bevorderen de leefbaarheid van de wijk.

Flexibel wonen

Flexibiliteit vindt de Dongense VVD ook een belangrijk thema. We moeten snel aan de gang, er is immers een tekort aan woningen. Maar ook flexibiliteit in het bouwen van woningen die kunnen meegroeien met levensbehoeften van de bewoners. Als derde is flexibiliteit gewenst op basis van de actuele woonbehoeften. En tenslotte vinden we zogenaamd modulair en prefab bouwen van belang in deze tijd. Hiermee kunnen we snel woningen realiseren voor starters bijvoorbeeld.

Geen wijkgebouw

In de notitie stond beschreven dat er een onderzoek plaatsvindt naar een wijkgebouw. De Dongense VVD vindt een onderzoek niet nodig. Wij zijn wel voor het integreren van een inloopfunctie bij woningen voor specifieke doelgroepen met bijvoorbeeld een gemeenschappelijke ruimte. We juichen een combinatie van wonen en zorg toe. Daarmee bevorderen we de integratie in de wijk en zien niets in een losstaand gebouw.

Unanieme raad

Met een raadsbreed gesteund amendement, ingediend door de Dongense VVD, De VPD, de Ouderenpartij van Dongen, D66 en het CDA, krijgt de gemeente de opdracht om deze punten mee te nemen in de verdere uitwerking. De wensen van het woonbehoeftenonderzoek, dat op dit moment plaatsvindt, worden meegenomen bij het vaststellen van het bestemmingsplan. Uw stem vinden wij namelijk ook erg belangrijk.

Angela Horsten,

Fractielid Dongense VVD.

Angela Horsten. Foto : aangeleverd door Dongense VVDVolgende »