Blog Image

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

Dongense SP’er in top-5 kandidatenlijst

EIGEN BERICHTGEVING SP Posted on di, februari 03, 2015 12:14

Dongense SP’er in top-5 kandidatenlijst

Dongen, 3 februari 2015 .De SP kandidatenlijst voor de Provinciale Staten verkiezingen op 18 maart 2015 is vastgesteld. Lijsttrekker is opnieuw Nico Heijmans uit Den Bosch. Dongenaar Maarten Everling staat op de vierde plaats. Maarten is ook voorzitter van de Dongense SP-afdeling.

Op dit moment heeft de SP acht Statenleden en maakt deel uit van het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. In de afgelopen periode heeft Brabant zich, mede door de inbreng van de SP, onderscheiden met haar natuurbeleid. Op natuurgebied hebben we een ontwikkeling in gang gezet die gaat zorgen voor meer natuur, meer toerisme en meer recreatie en dus ook voor meer werkgelegenheid. SP gedeputeerde, voor ecologie van Brabant, Johan van den Hout werd gekozen als “groenste politicus” van 2014; een bevestiging van de bijzondere manier waarop Brabant met haar natuur omgaat.

De SP gaat de komende verkiezingen in met het verkiezingsprogramma: ‘Beter Brabant’. Als grote uitdaging voor de komende bestuursperiode ziet de SP het behoud van werkgelegenheid en het aantrekken van nieuwe werkgelegenheid. Ook ziet de SP armoede bestrijding als belangrijk punt, want geen kind in Brabant hoort in armoede op te groeien. Een derde punt waar de SP zich voor gaat hard maken is (gehandicapten)sport, kunst en cultuur, met vooral aandacht voor breedtesport en basisvoorzieningen voor kunst en cultuur.

Meer informatie over het verkiezingsprogramma en de volledige kandidatenlijst vindt u op: http://noord-brabant.sp.nl/SP start grootschalig onderzoek onder bijstandsgerechtigden

EIGEN BERICHTGEVING SP Posted on ma, juli 01, 2013 12:24

SP start grootschalig onderzoek onder bijstandsgerechtigden

De SP is een onderzoek gestart onder bijstandsgerechtigden. De werkloosheid is in Nederland historisch hoog. Steeds meer mensen zijn aangewezen op het vangnet van de bijstand. Een ander deel van de bijstandsgerechtigden zijn langdurig aangewezen op de bijstand. Maar dit vangnet gaat steeds weer op de schop. Veel gemeenten zetten bijstandsgerechtigden aan het werk, zonder eerlijk loon of fatsoenlijk contract. Het rijk kort op de hoogte van de bijstandsuitkering. De SP roept in Dongen en Gilze-Rijen daarom bijstandsgerechtigden op om mee te doen met het onderzoek. Afdelingsvoorzitter Maarten Everling: ‘Het is tijd om van bijstandsgerechtigden te horen wat ze ervan vinden. Hoe goed is de dienstverlening, tegen welke problemen lopen ze aan, en welke oplossingen zien ze voor zich?’

De SP krijgt regelmatig mails en telefoontjes binnen van mensen die problemen ervaren met de sociale dienst. Zij krijgen onvoldoende hulp bij de zoektocht naar werk of lopen vast in een bureaucratisch web van regels. Maatwerk en begeleiding worden niet altijd toegepast. De SP wil van de bijstandsgerechtigden zelf horen wat er beter zou kunnen en moeten voor eerlijk werk en inkomen.’

De enquête vraagt bijstandsgerechtigden naar hun ervaringen met inkomensondersteuning, zoals bijzondere bijstand of langdurigheidstoeslag. Ook wordt hun mening gevraagd naar de tegenprestatie in de bijstand en het werken met behoud van uitkering. Bovendien wil de partij weten hoe bijstandsgerechtigden de sollicitatieplicht en begeleiding door de sociale dienst ervaren.

De resultaten van dit onderzoek onder bijstandsgerechtigden worden voorgelegd aan de regering en het parlement. Op deze manier brengt de SP de dagelijkse praktijk van bijstandsgerechtigden in de politiek. Uit de resultaten zal de SP ook conclusies kunnen trekken hoe het anders en beter moet. De vragenlijst is te vinden op www.sp.nl (kies in de rechter kolom “bijstandsgerechtigden aan het woord”).Volgende »