Er komt in ieder geval voorlopig geen water onder de boeg. De wensen van horecaondernemers Coert en Jolanda van Os in de Salamander zijn door de meerderheid van de raad afgewezen. Het schip is nog net niet gezonken en de intentie bij een deel van de raad blijft interpretabel. De uitkomst afgelopen donderdag bij de behandeling van over van wat officieel Raadsvoorstel 2020-000860 Bestemmingsplan Belgiëlaan 2 (Salamander, sporthallencomplex)heette was geen verrassing. Een motie van D66, CDA en Ouderenpartij die vroeg om uitstel van de behandeling ervan werd verworpen. Ondanks de grote inspanningen van met name Tom Schoormans en Annie Peeters die een paar uur voor -wat al wordt genoemd- het ‘vonnis’ in de raadszaal een petitie en de uitslag van een buurtonderzoek overhandigde aan de voorzitter van de raad, is de kans op een echte oplossing van het probleem verder weg dan ooit. Er is wel is waar een bergje hoop gestort voor de deur van de uitbaters, maar de wind verandert misschien in een storm. De hoop op een toekomstige oplossing bestaat overigens wel degelijk ; het college wil met de uitbaters blijven praten en overleggen. De wil om voor anker te gaan ontbrak door het verwerpen van de uitstelmotie. Een patstelling is het ook niet. Technisch gesproken is het bestemmingsplan Belgiëlaan 2 aangenomen door de raad maar staat de deur op bijsturen op een kier door geopperde gesprekken. Het wel aangenomen amendement van de Volkspartij Dongen biedt daarvoor een kleine ruimte.

Opvallend was de houding van de Partij van Arbeid wat de media aangaat. Fractievoorzitter Montens. Hij hekelde met ferme bewoordingen uitingen op de (sociale) media door zowel voor- als tegenstanders van het aangaande onderwerp die volgens de voorman van de PVDA ‘ geen enkele vorm van respect toonde’. Bij de opening van de besluitvormende vergadering uitte voorzitter burgemeester Starmans ook haar zorgen daarover met voorzichtiger gekozen bewoordingen. Het onderwerp werd uitgebreid behandeld door de raad waarbij het in Dongen niet populaire dualisme weer ontbrak , ook gezien de uitslagen bij de stemmingen over de motie ( hoofdelijk op verzoek van D66) en het amendement van de coalitiepartijen. Een echt fijn gevoel over de uitslag bleef uit bij veel raadsleden ,ondanks het aannemen van het amendement door VPD, VVD en PvdA waarin onder andere wordt geopperd ”Dat de ondernemer door het bestemmingsplan overigens ook niet beperkt wordt in het gebruik van het sportcafé zoals dat tussen gemeente als verhuurder en ondernemer als huurder is overeengekomen.”

het vragenhalfuurtje ontbreekt in deze video