Blog Image

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

Aftrap begonnen voor nieuwe coalitie Volkspartij Dongen kiest voor informatieronde

VERKIEZINGEN Posted on do, maart 22, 2018 21:56

Aftrap begonnen voor nieuwe coalitie

Volkspartij Dongen kiest voor informatieronde

Dongen, 22 maart 2018.Burgemeester Marina Starmans heeft vanavond op het gemeentehuis een afvaardiging ontvangen van de zes politieke partijen die gisteren zijn gekozen in de gemeenteraad van Dongen .De partijen vormen de basis van een nieuw gemeentebestuur voor de bestuursperiode van de komende vier jaren .De bijeenkomst vanavond, was de aftrap voor een reeks stappen die moeten worden genomen om te komen tot de vorming van een nieuw college in het licht van de nieuwe politieke situatie .Gezien de uitslag van de verkiezingen zijn meerdere scenario’s mogelijk voor het vormen van een college van B&W. De Dongense gemeenteraad telt 21 zetels; voor een meerderheid zijn minimaal 11 zetels nodig. Vanavond bleek dat de Volkspartij Dongen als nu grootste partij in de raad (7 zetels) ervoor heeft gekozen om te beginnen met een informatieronde. De komende dagen wordt een informateur aangesteld.

De Volkspartij Dongen, CDA, VVD, PvdA, D66 en Ouderenpartij Dongen kregen van de burgemeester een overdrachtsdocument overhandigd, plus de inspiratiekaart ‘Klaar voor de Start’. Per domein (fysiek, sociaal, maatschappelijk) zijn de belangrijkste landelijke/regionale trends en ontwikkelingen benoemd. Ook zijn vermeld de toekomstige lokale speerpunten voor Dongen op basis van de vijf pijlers uit de toekomstvisie van onze gemeente.


Opdrachtformulering

De informateur krijgt de opdracht om met een advies te komen voor de vorming van een coalitie voor de bestuursperiode 2018-2022.

De voorgestelde coalitie moet het meest kansrijk zijn in de zin dat:


De coalitie kan rekenen op een meerderheid in de gemeenteraad;


De afzonderlijke partners een stabiele partij zijn;


Er voldoende vertrouwen tussen de partners onderling is;


In de verkenning onderzoekt de informateur tenminste:


De voorkeuren voor samenwerking van iedere partij;


De inhoudelijke bespreekpunten;


De inhoudelijke breekpunten;


De wethouder kandidaat van de partij (en zijn/haar profiel);


Voorkeur voor portefeuilles binnen het college (wens versus eis).REACTIES VAN DE POLITIEKE PARTIJEN OVER DE UITSLAG GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018

VERKIEZINGEN Posted on do, maart 22, 2018 14:51

Pier
Brooijmans : ‘voortzetting
van huidige coalitie een serieuze optie ‘

REACTIES VAN DE POLITIEKE PARTIJEN OVER DE UITSLAG GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018

Direct na
de verkiezingen van afgelopen woensdag gisteren zijn er de reacties
van de winnaars en de verliezers Deze krant vroeg een eerste reactie
aan de voortrekkers van de politieke partijen in Dongen .

Als
eerste reageerde nieuwkomer én verliezer van Pro- Dongen . Rob
Huijben : “ Allereerst natuurlijk de felicitaties aan D66, de
Ouderenpartij en de VPD als winnaars van de verkiezingen. Ik ben
ontzettend trots en dankbaar dat ik ondanks de zes weken dat ik
campagne heb kunnen voeren, toch bijna 400 stemmen heb mogen krijgen.
Het was de dood of de gladiolen vanavond. Helaas kwam ik 18 stemmen
te kort voor een (rest)zetel. Mijn grootste verrassing is de
Ouderenpartij. Ik wens ze veel succes als nieuwkomer in de raad.
Hetzelfde geldt voor D66! “

Pieter
Brooijmans lijsttrekker en fractievoorzitter van de Dongense VVD
toonde zich nier verrast over de concurrentie van nieuwe partijen.De
extra concurrentie had hij wel verwacht. : “ Ik ben tevreden
omdat we desondanks gelijk gebleven zijn. In
hoeverre de komst van nieuwe verkiesbare partijen invloed gehad
hebben op de resultanten van de VVD zegt Brooijmans : “Dat
zal zeker invloed hebben gehad. Mogelijk had er anders voor ons wel
enige groei ingezeten. Een mogelijke coalitie hoe ziet er die uit ?
“Dat is natuurlijk nog afwachten, de VPD is aanzet. De huidige
coalitie heeft het goed gedaan, zo waardeert de kiezer dat ook, denk
ik. “ Wij kijken daar als Dongense VVD ook tevreden op terug, dus
voortzetting is een serieuze optie “ “Een onafhankelijk informateur
kan prima een inventarisatieronde maken. Dat kan ook vlot verlopen.”
De heer Brooijmans vindt het wel verrassend dat de ouderenpartij
twee zetels heeft gehaald ‘ en de opkomst van D’66 is prima ‘ aldus
de VVD-leider : “ We krijgen een mooie samenstelling van de nieuwe
raad.

MEER REACTIES VOLGENVolgende »