Blog Image

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

D66: over het belang van afval (en grondstoffen)

EIGEN BERICHTGEVING D66 Posted on Tue, February 11, 2020 11:04:23

Afgelopen donderdag werd in de gemeenteraad van Dongen het uitvoeringsplan grondstoffen behandeld. Voor D66 een belangrijk thema, omdat veel van het afval dat we produceren perfect kan dienen als grondstof voor nieuwe producten. Zo verminderen we de hoeveelheid afval wat verbrand moet worden en dragen we bij aan een circulaire economie, het hergebruiken van producten.

Op dit moment produceert een inwoner in Dongen gemiddeld 170 kg restafval per jaar. Landelijk is afgesproken dat dit fors omlaag moet, deze afspraak staat in de VANG doelstellingen. VANG staat voor Van Afval Naar Grondstof. In deze doelstellingen is opgenomen dat er in 2025 nog maar 30 kg restafval per persoon per jaar geproduceerd mag worden. Dit is een grote opgave, maar het is mogelijk als we al onze afvalstromen goed scheiden. In Dongen willen we als tussenstap in 2021 naar 100 kg restafval per persoon. Daarnaast gaat de gemeente samen met inwoners onderzoeken hoe we de stap naar 30 kg restafval per persoon gaan maken.

Foto Pix4Profs//Jan Stads

Waarom is dit nou zo belangrijk? Allereerst zorgen we er door beter te scheiden voor dat we minder afval hoeven te verbranden. Dit is beter voor het milieu. Daarnaast stijgen de kosten van het verbranden van afval in de komende jaren enorm. Als we in Dongen minder restafval produceren, worden de kosten voor de afvalverwerking lager. Dat merkt u in uw portemonnee. Ook verkopen we als gemeente bepaalde afvalstromen die we scheiden zoals PMD, papier en GFT aan verwerkers die daar nieuwe grondstoffen van kunnen maken. Dit levert de gemeente geld op en zorgt ervoor dat we het milieu minder belasten.

Wat gaat er veranderen? Ten opzichte van het oude systeem zijn er een paar dingen die veranderen: grijze containers worden nog maar 1 keer in de 4 weken opgehaald, PMD containers bij de supermarkten verdwijnen op termijn, het aantal “tikken” voor ondergrondse containers worden verlaagd en bij hoogbouw komt er een GFT bak.

Voor D66 is het belangrijk om de servicegerichtheid naar inwoners te verhogen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat gemeenten waar het systeem gebruiksvriendelijk is, het aantal kilo restafval daalt. Daarom hebben we er samen met de Ouderen Partij, VVD, VPD en PvdA voor gezorgd dat PMD voortaan wekelijks aan huis wordt opgehaald. Helaas was er geen meerderheid voor ons voorstel om als proef in de zomermaanden iedere week de GFT bak op te halen. Gelukkig heeft de wethouder ons wel beloofd dat ouderen en mensen met een lichamelijke beperking meer “tikken” krijgen voor de ondergrondse containers. Zij hebben namelijk vaak meer moeite om een volle vuilniszak te dragen en op deze manier kunnen zij hun restafval in kleinere zakken naar de containers brengen.

De bedoeling is dat het nieuwe ophaalsysteem na de zomer van start gaat. In de komende tijd gaat de gemeente communicatie richting haar inwoners opzetten. D66 hecht veel waarde aan goede communicatie en zal dit blijven volgen. Mocht u iets opvallen of loopt u tegen problemen aan, dan horen wij dat graag.D66 wil goede hulp voor gezinnen met kinderen en schulden. Coalitiepartijen vinden dit niet nodig!

EIGEN BERICHTGEVING D66 Posted on Fri, September 27, 2019 14:58:34

D66 wil goede hulp voor gezinnen met kinderen en schulden. Coalitiepartijen vinden dit niet nodig!

Na ruim 8 maanden vertraging kwam afgelopen donderdag eindelijk het beleidsplan schuldhulpverlening in de gemeenteraad aan de orde. In de voorbereiding heeft D66 veel vragen gesteld omdat het beleidsplan naar haar mening simpelweg tekort schiet! Samen met de andere oppositiepartijen CDA en De Oudenpartij voor Dongen, werd aan het gemeentebestuur gevraagd om extra aandacht te hebben voor de situaties waarin gezinnen met kinderen in de schulden zitten. VVD, de Volkspartij Dongen en zelfs de Partij van de Arbeid vonden dit helaas niet nodig!

Het beleidsplan schuldhulpverlening is een wettelijk verplicht beleidsplan waarin gemeenten moeten vastleggen hoe zij de schuldhulpverlening gaan regelen. Omdat de overheid het belangrijk vindt dat er voor gezinnen met inwonende kinderen extra aandacht is, is er in de wet een aparte regel opgenomen die voorschrijft dat gemeenten in het beleidsplan speciaal moeten omschrijven hoe de schuldhulpverlening voor gezinnen met inwonende kinderen geregeld wordt.

DONGEN . Portretten en fracties gemeenteraad Dongen 2018. Foto Pix4Profs//Jan Stads

Omdat het gemeentebestuur naar mening van D66 zeer minimaal voldoet aan die wettelijke verplichting en geen blijk geeft van een daadwerkelijke beleidsvisie voor deze gezinnen, heeft D66 samen met de ander oppositiepartijen een motie ingediend om het beleidsplan te wijzigen en wel voldoende aandacht voor gezinnen met inwonende kinderen te krijgen.

Kinderen van wie de ouders schulden hebben, lopen een grotere kans om niet mee te kunnen doen aan sporten, niet gezond te eten, stress van de ouders te ervaren en sociaal afgezonderd te raken van andere kinderen. Kortom: de basis om als kind fijn op te kunnen groeien, kan door schulden van de ouders kapot worden gemaakt.

Veel ouders met schulden willen dat hun kinderen daar geen last van hebben en zijn vaak extra gemotiveerd om dit op te lossen. Met de motie hebben D66, CDA en de Ouderenpartij voor Dongen nadrukkelijk gevraagd om aandacht voor deze extra kwetsbare groep. Helaas vonden de VVD, de Volkspartij Dongen en de Partij van de Arbeid dit niet nodig en laten deze gezinnen staan waar zij nu staan.

D66 vindt nog steeds dat in Dongen gezinnen met inwonende minderjarige kinderen en schuldenproblematiek meer aandacht verdienen en wij zullen hiervoor ons best blijven doen. Wij gaan hiervoor, doen jullie mee?

Laat jezelf horen via fractie@d66dongen.nl en ga samen met ons de strijd aan!Next »