Blog Image

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

Daarom stemde D66 Dongen tegen de begroting 2022 – 2025

EIGEN BERICHTGEVING D66 Posted on di, november 16, 2021 21:48

Afgelopen donderdag werd er in de gemeenteraadsvergadering van Dongen een besluit genomen over de Programma begroting Dongen 2022 – 2025, de laatste begroting van deze bestuursperiode.

De voorbereiding van deze begroting begon al maanden geleden. Zoals gebruikelijk gaf de gemeenteraad al in juli, tijdens de behandeling van de kadernota, de “kaders” voor deze begroting mee. Tijdens die vergadering werd een uitgebreid debat gevoerd over de maximaal acceptabel geachte hoogte van de schuld die een gemeente heeft in relatie tot de inkomsten, de schuldquote. De coalitiepartijen kwamen daarbij met een amendement waarin werd aangegeven, dat voor de schuldquote een bandbreedte mocht worden gehanteerd tot max 140% en een afbouw richting 2028 naar 130%. Aanvullend daarop werd het college de opdracht gegeven om tot 1 januari 2028 jaarlijks te streven naar een reservering van 1 tot 1,5 miljoen euro om de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen van de gemeente Dongen te verbeteren.

DONGEN, Jan Stads / Pix4Profs Marieke Schouten, Joeri de Jong en Henriet Jespers – van Dongen

D66 Dongen, en overigens ook het CDA en de Ouderenpartij, stemde toen tegen dit amendement. Wij hebben moeite met het vaststellen van een maximale schuldquote, zonder dat we weten wat dat betekent voor bijvoorbeeld de bouw van de scholen en andere toekomstige noodzakelijk investeringen. Daarnaast lijkt een reservering van jaarlijks 1 tot 1,5 miljoen ons niet realistisch en hebben we geen enkel idee wat dit voor gevolgen heeft voor de (financiële) opgaven van de gemeente in de komende jaren.

Helaas kreeg het amendement een meerderheid en daarmee werd het de basis voor de nieuwe begroting. En als je het met de basis eigenlijk al niet eens bent, wordt het vervolgens heel moeilijk om het met het uitgewerkte plan wel eens te zijn.

D66 Dongen stemde na twee lange vergaderingen dan ook tegen de begroting. We missen een stevige duurzaamheids- en klimaatambitie. Dongen behoort tot de slechtste 10% van Nederlandse gemeenten als het gaat om duurzaamheid, hier hebben we dus nog een flinke slag te maken. We vinden bovendien dat er onvoldoende aandacht is voor de kwetsbaarste inwoners en hebben uiteindelijk onvoldoende vertrouwen in het realiteitsgehalte van deze begroting. Hoe reëel is een versterking van de algemene reserve met 1 miljoen als we nu al weten dat de loonkosten door cao-stijgingen 3 ton hoger zijn dan begroot en dat deelname aan het regionaal ontwikkelbedrijf voor de regionale energie en klimaatstrategie (REKS) de gemeente Dongen volgens inschatting bijna 8 ton gaat kosten zonder dat hiermee rekening is gehouden in de begroting?

D66 Dongen vindt het overigens wel degelijk belangrijk dat er een goed doordacht plan van aanpak komt voor verbetering van de financiële positie van onze gemeente. Maar voor zo’n plan is het volgens ons noodzakelijk dat de gemeenteraad eerst helder krijgt welke uitgaven de gemeente wettelijk móét doen en hoeveel financiële ruimte er dan nog over is voor eigen beleid en keuzes. Vandaar dat wij al een aantal jaar pleiten voor een takendebat met inbegrip van een financiële herbeoordeling per afzonderlijke taak. Gelukkig werd onze motie die oproept tot het voorbereiden van een takendebat door de raad aangenomen.

Het takendebat wordt gehouden in de volgende raadsperiode. Hoe de gemeenteraad er op dat moment uitziet weten we nu nog niet. Maar als u benieuwd bent naar wat D66 belangrijk vindt voor Dongen in de komende vier jaar, houdt dan de berichtgeving over ons verkiezingsprogramma in de gaten!

Namens de fractie van D66 Dongen,

Marieke Schouten, Joeri de Jong en Henriet Jespers – van Dongen

dongen.d66.nlTorenhoge energieprijzen raken vele huishoudens in Dongen D66 Dongen wil actie voor inkomens met een smalle beurs

EIGEN BERICHTGEVING D66 Posted on di, oktober 19, 2021 10:19

Als u een nieuw energiecontract moet afsluiten gaat u het merken. De energieprijzen zijn in een jaar tijd heel hard gestegen. Een gemiddeld huishouden verbruikt 3.500 kWh stroom en 1500 m3 gas. De prijs voor stroom kan met € 0,06 per kWh stijgen, de prijs voor gas met € 0,30 per m3. Zo kan een gemiddelde energierekening € 600 – € 700 per jaar duurder worden.

DONGEN, Jan Stads / Pix4Profs
Marieke Schouten, Joeri de Jong en Henriet Jespers – van Dongen

Er zal nog wel een correctie uit Den Haag komen door de energiebelasting met een paar tientjes te verlagen maar het is een feit dat energieprijzen 3 x duurder zijn dan een jaar geleden. De oorzaken hiervoor zijn een stijgende CO2 prijs in combinatie met een heel hoge gasprijs. Te lage gasvoorraden die niet op tijd aangevuld zijn en afhankelijkheid van het buitenland (bijvoorbeeld van Rusland) spelen hier een belangrijke rol. Nu de gaskraan in Groningen dicht is wordt pijnlijk duidelijk dat we veel te afhankelijk van derden zijn.

TNO liet vorige week in een persbericht zien dat ook in Dongen honderden huishoudens moeite gaan krijgen met het betalen van hun energierekening. Als we een koude winter krijgen zal dit aantal fors toenemen. D66 Dongen wil dat de gemeente Dongen hier directe actie op zet. Bijvoorbeeld door met Casade maatregelen te nemen zodat bewoners in oude energie onzuinige woningen geholpen worden energie te besparen. Door met Energie Dongen Samen Duurzaam een actie-pakket energiebesparing voor particuliere woning-eigenaren te maken en breed onder de aandacht te brengen en door met de ondernemers in Dongen een plan te maken zodat ook ondernemers geholpen kunnen worden.

De gemeente Dongen heeft geld ontvangen uit het zonnepark Tichelrijt. D66 Dongen had voorgesteld dit geld te reserveren voor duurzame maatregelen. De coalitie wilde dit geld niet reserveren, pas als er een plan is. D66 Dongen ziet voldoende urgentie om de revenuen uit het zonnepark te investeren in het helpen verlagen van de energienota van die huishoudens die het echt nodig hebben.

In de raad gaan we vragen stellen over dit onderwerp. Wij verwachten dat de politiek mee gaat in het maken van een actieplan bestrijding energiearmoede.

Namens de fractie van D66 Dongen,

Marieke Schouten, Joeri de Jong en Henriet Jespers – van Dongen

dongen.d66.nlVolgende »