Blog Image

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

“De Restzetel” is de allereerste Dongense podcastserie

ALGEMEEN Posted on za, september 12, 2020 22:12:11

Vanaf zaterdag 12 september is de allereerste podcastaflevering van ‘De Restzetel’ te beluisteren. Op laagdrempelige wijze wordt de luisteraar binnen een half uurtje bijgepraat over de Dongense politieke actualiteit. Podcastmakers Stefan van den Bosch, Harrie Broeders en Tjietse Broeders nemen plaats op de restzetel en verkondigen wekelijks de ongehoorde stem. Met dit eigentijdse audiomedium wil ‘De Restzetel’ fungeren als intermediair tussen de lege publieke raadszaaltribune en de Dongense huishoudens. Zij hopen zo de lokale politiek voor zoveel mogelijk Dongense inwoners toegankelijk, inzichtelijk en begrijpelijk te maken.

Afgelopen donderdag kwam de gemeenteraad voor de eerste keer na de zomervakantie bijeen. De volksvertegenwoordiging sprak over de herbenoeming van burgemeester Starmans en het nieuwe afvalinzamelsysteem. Voor podcastproducers Stefan (24), Tjietse (33) en Harrie (65) was dit een ideale moment om met dit nieuwe project te starten. Al jaren missen de betrokken Dongenaren geen enkele raadsvergadering. Zo was Stefan tot deze zomer actief D66-lid, maar vertrok bij de Dongense fractie voor dit project. Harrie was meer dan veertig jaar werkzaam in het sociale domein en is sinds zijn pensionering een actieve vrijwilliger in deze sector. Tjietse stopte begin dit jaar als politiek commentator van Weekblad Dongen. Zijn scherpe pen wordt sinds zijn vertrek door de vele, trouwe Weekbladlezers gemist.

Verrijking

Een podcast is een digitaal geluidsbestand dat je overal en altijd kan luisteren. De mannen zijn er van overtuigd dat de onpartijdige en onafhankelijke podcastserie een verrijking is voor het lokale medialandschap. Stefan: “Het lokale media-aanbod is nu grotendeels schriftelijke verslaglegging. De podcast is ideaal vanwege het gebruiksgemak. Je downloadt gratis de aflevering via een podcastapp of onze website en beluistert het via je smartphone, laptop of P.C. Dat kan op het moment wanneer het jou het beste uitkomt. Bijvoorbeeld tijdens het sporten, als je onderweg bent of tijdens huishoudelijke werkzaamheden.” Van den Bosch adviseert de geïnteresseerde luisteraar om gratis te abonneren op de podcast en verwijst iedereen hiervoor naar de facebookpagina en de website: www.restzetel.nl.

Een eerste verleider…. luister !

Spreekrecht

Behalve scherpe analyses van raadsvergaderingen, beschouwingen van het collegebeleid en besprekingen van de actualiteit, luistert De Restzetel naar de ongehoorde stem van de Dongenaar. In de openingsrubriek “Het Spreekrecht” kan iedere inwoner gebruik maken van de zendtijd. In maximaal 1 minuut kan de inspreker de zendtijd gebruiken om een compliment, vraag of klacht te delen. Zo bereiken de mannen wederzijds betrokkenheid. Het viel hen namelijk op dat tijdens de raadsvergaderingen de publieke tribune worden bezocht door een klein, vast groepje belangstellenden. “Terwijl wij er van overtuigd zijn dat alle Dongenaren het interessant vinden hoe de €60 miljoen van hun belastinggeld door de Dongense politici wordt uitgegeven”, vermoedt Harrie.

Gespreksstof

De podcastmakers zijn niet bang dat ze te weinig gespreksstof hebben om met wekelijkse regelmaat een aflevering te produceren. Corona, De Cammeleur en de WMO zijn terugkerende thema’s. Maar er staan nog meer interessante onderwerpen op de politieke agenda. Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dat lijkt nog ver weg maarde heren hopen dat met deze podcast de Dongense burgers dichterbij de lokale politiek te brengen. “Een plaatselijke democratie functioneert op haar best als burgers zich verbonden voelen bij de lokale samenleving. Door onze open, onafhankelijke en laagdrempelige berichtgeving willen wij dit bewerkstelligen. Onze podcastserie is succesvol als het opkomstpercentage tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen hoger liggen dan de laatste keer.” wenst Tjietse.‘Bijeenkomst over stand van zaken van de Cammeleur is informeel dus niet openbaar’

ALGEMEEN Posted on ma, augustus 24, 2020 19:18:43
cammeleur Dongen

Directeur DonckHuys Jurgen Jansen en gemeente :

‘Bijeenkomst over stand van zaken van de Cammeleur is informeel dus niet openbaar’

update 26 augustus 2020

De bijeenkomst van maandagavond 24 augustus in de Cammeleur, waar gepraat werd over de vooral bij enkele partners niet rooskleurige cijfers van de stichting DonckHuys waaronder de Cammeleur en de diverse gebruikers van het gebouw was niet openbaar.

Dat het met de financiën in Dongen niet goed gesteld is is geen geheim. De gemeente is daar naar de raad  toe en met een doorgaans transparante blik naar de regionale en lokale pers ook vrij duidelijk over.Ook met de Cammeleur gaat het financieel niet zoals dat zou moeten. Ook in deze krant is de stand van zaken rond de Cammeleur uitvoerig aan de orde geweest .De raad luidde de alarmklok en wilde meer weten van de hoed en de rand . Een zich in de raadsvergadering van 2 juli duidelijk  geïrriteerd voelende wethouder Jansen en dit vanwege zoals hij noemde ‘ herhaalde zetten ‘ van enkele raadsleden, deed   toen ter plaatse de toezegging  van een vragenuurtje over de financiën van de Cammeleur en zaken in  de context daarvan.Dit  voorstel  werd gedaan  mede namens Stichting DonckHuys. Diverse fracties hebben toen aangegeven dit op prijs te stellen. Naar aanleiding van deze toezegging is er  maandag  24 augustus een zogenaamd vragenuurtje georganiseerd waar Stichting DonckHuys inzicht in de cijfers over het eerste half jaar van 2020 gaf . De raadsleden werden deze avond bijgepraat over de actuele stand van zaken op basis van de ‘laatste’ DonckHuys- halfjaarcijfers en er was gelegenheid om vragen te stellen. Helemaal nieuw zal de informatie niet zijn geweest.

Volgens directeur Jurgen Jansen van Stichting DonckHuys ‘ zijn nog niet alle actuele cijfers voorhanden en heeft hij dus nog geen gelegenheid gehad die intern te bespreken ‘. Jurgens zei ook dat hij in zijn aanbod om over de Cammeleur te praten uitgegaan is van een ‘informele’ bijeenkomst met de raadsleden.  De redactie van deze krant vindt overigens dat het door de heer Jurgens aangeboden ‘naderhand koffiedrinken’ en het stellen van vragen, in schril contrast staat met het verslag doen van een interactief gesprek met de lokale politiek over een zeer actueel Dongens onderwerp.

Het feit dat de bijeenkomst stond genoteerd en geagendeerd op het officiële gedeelte voor raadsleden op de gemeentesite verwondert hem dan ook. Op de vraag van deze krant waarom de pers niet aanwezig mag zijn tijdens dit vragenuurtje verwees hij terug naar de gemeente. Jansen denkt zelf aan een ‘ijverige afdeling griffie’ om een en ander te agenderen. De afdeling communicatie van de gemeente Dongen wijst op haar beurt de vraag van de lokale pers door naar stichting DonckHuys. “Organisator Stichting DonckHuys beschouwt de bijeenkomst als een informeel samenzijn met de raadsleden, met ruimte voor vragen en discussie. Het samenzijn is niet voor pers en publiek toegankelijk. Bij vragen kunnen jullie rechtstreeks contact opnemen met Jurgen Jansen, directeur Stichting DonckHuys”. De redacties van Dongen.nieuws.nl en Dongenhomespot.nl die de digitale lokale pers vormen in Dongen zijn teleurgesteld over de gang van zaken.Volgende »