Blog Image

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

Nieuw systeem van afvalverwerking goed ontvangen in de raad

BERICHTGEVING DONGENHOMESPOT Posted on Fri, January 17, 2020 13:45:16

uitgerust terug van kerstreces

Dongen, 17 januari 2020. De raad blijkt goed uitgerust terug van kerstreces. Een stichtelijk en uitdagend openingswoord van voorzitter burgemeester Marina Starmans versterkte die indruk zeker. Zij herhaalde aan het beging van de vergadering enkele zinsneden uit haar nieuwjaarsrede die ze uitsprak tijdens de oliebollenparty op het Looiersplein waarin ze de kracht van Dongen schetste en de manier waarop die is te handhaven en verbeteren. ‘..omdat we anders zijn is Dongen zo rijk..’. Het was ook de eerste maal dat de nieuwe wethouder Eline van Boxtel aantrad. Haar vuurdoop was opmerkelijk sterk waarmee ze zichtbaar bijval oogstte. De raad behandelde de aanpassingen in het afvalverwerkingssysteem als klapstuk deze avond. Het raadsvoorstel waarin de Dongenaren worden geacht mee te werken en te wennen aan significante veranderingen op dit gebied werd op een waardige en opvallende eensgezinde wijze besproken. Zowat alle partijen waren gematigd positief over de voorstellen. Wel blijven er wensen over. De raad wil dat er rekening moet worden gehouden met de haalbaarheid van sommige van de aangekondigde maatregelen. Zo kan de Dongenaar straks veel minder gebruik maken van de ondergrondse vuilniscontainers en is het plan geopperd dat de PDM verzamelbakken bij supermarkten gaan verdwijnen. Dat laatste is duidelijk een pijnpunt bij vooral de PvdA.

gemeente Dongen afbeelding

De raad wil verder dat er rekening gehouden moet worden met ouderen, mindervaliden en bepaalde andere bevolkingsgroepen die door de sterke beperking van het aantal malen dat gebruik mag worden gemaakt van ondergrondse vuilverzamelplaatsen, te zware zakken moeten gaan sjouwen.

Als het aan de gemeente ligt wordt straks nog 1 keer in de vier weken restvuil opgehaald .Nu is dat nog om de twee weken. De Dongenaar mag in het voorstel nog maar 39 maal per jaar gebruik maken van de ondergrondse vuilverzamelaars. Nu mag het pasje 200 in diezelfde tijd worden gebruikt . Alhoewel verantwoordelijk wethouder René Jansen de landelijke streefgetallen moet zien te bereiken voor het minder produceren en verbranden van restafval stond hij open voor bruikbare ideeën uit de raad. De Dongenaar produceert nu nog zo’n 170 kilogram per jaar aan restafval. Dat moet gaandeweg naar 2025 zeker 140 kg minder zijn. Het CDA is de partij die grote twijfels heeft over de haalbaarheid daarvan. De partij opperde dat het probleem ( ook)zou moeten worden aangepakt via de innovatiezin bij de verpakkingsindustrie. De raad praat op 30 januari verder over dit raadsvoorstel. Na het vaststellen van het raadsvoorstel start een grote voorlichtingscampagne naar de Dongenaren die gevolgd wordt door een aantal evaluaties waarbij de raad kan bijsturen.Bewogen maar hoopgevende discussie in raad

BERICHTGEVING DONGENHOMESPOT Posted on Fri, December 20, 2019 12:09:42

Broederhuis Glorieux

“Ze zoeken geen plaatst in de herberg ; hun werkgever is op zoek naar huisvesting “ … Met deze zin reflecteerde André Vonk (CDA) op een eerder gemaakte uitspraak van toen nog in functie zijnde wethouder Maarten Pieters (PvdA) in het debat over het in de toekomst plaatsen van een 100-tal arbeidsmigranten in het voormalige broederhuis Glorieux aan de Triangellaan. Deze kwestie die alles bij elkaar al bijna 20 jaar speelt en al lang toegespitst is op het huisvesten van buitenlandse werknemers die een contract hebben lopen bij uitzendbureau E&A , speelde bij de laatste raadsvergadering van dit jaar een grote rol. Er waren ook nu twee insprekers, waaronder een vertegenwoordiger van het genoemde uitzendbureau.

Dat was de heer Schepens, die vooral zijn teleurstelling uitsprak over de ontwikkelingen en de sfeer waarin dit gehele dossier nu is terechtgekomen. De tendens van zijn verhaal begaf zich vooral op menselijk vlak door een soort van kerstgedachten er in te verwerken. Net als wethouder Pieters later zou doen hield hij de raadsleden een spiegel voor. ‘De mensen uit Polen begrijpen het niet : stel je voor zelf voor op zoek naar werk te zijn in een ander land en je voelt jezelf niet welkom’. ”zij werken aan een beter bestaan voor hun gezinnen; iets wat niet mogelijk is in hun thuisland” Aldus een van zijn opmerkingen.

pers archieffoto

Ook fractievoorzitter van de VPD, Denise Kunst- van Suylekom vulde haar betoog aan in kerstgedachtesfeer. Die aanwezige sfeer bleef lange tijd hangen , maar de werkelijkheid van het probleem is daarmee niet opgelost. De leden van de raad bleken in staat te luisteren naar elkaar, gesteund door het knappe politieke werk van verantwoordelijk wethouder Pieters en de inhoudelijke woorden van de twee insprekers. Er was begrip en afstand. De algemene indruk is wel dat de raad,de gemeente en eigenaar van Glorieux ,woningbouwvereniging Leystromen, in staat en bereid zijn oplossingsgerichte stappen te zetten om tot een uiteindelijke oplossing te komen. Voorwaarde is wel dat er gepraat moet blijven worden met omwonenden die snakken naar een door hun gewilde definitieve permanente invulling van het gebouw. Alle partijen beseffen dat participatie met de bewoners de enige basis is om alle partijen voldoende te bedienen. De door wethouder Pieters geschetste houding van Leystromen gaf een klein aantal toehoorders op de tribune wat meer moed alhoewel het wantrouwen de overhand bleef houden, ook bij met name het CDA. Leystromen is op termijn bereid om, wanneer een tijdelijk bewoning of invulling van het gebouw niet meer noodzakelijk is, mee te zoeken naar een door de omwonende zo gewenste definitieve bestemming van het gebouw.Next »