Blog Image

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

Rolf Vullings stopt als wethouder: ‘Ik volg mijn hart’

VERSLAGEN Posted on Thu, March 21, 2019 10:17:14

Rolf Vullings (VVD) heeft besloten om per direct te stoppen als wethouder van de gemeente Dongen. Hij heeft vandaag een ontslagbrief gestuurd aan de raad. ,,Deze keuze doet veel pijn. Maar het is een besluit dat ik moet nemen. Ik volg mijn hart.”

Na tientallen jaren werkzaam te zijn geweest in de wereld van woningcorporaties en vastgoed, maakte Vullings vorig jaar de overstap naar de politiek. Na de verkiezingen voor de gemeenteraad, werd hij op 17 mei 2018 door de gemeenteraad geïnstalleerd als wethouder, met in zijn portefeuille onder meer Wmo, jeugdzorg, participatie-, arbeidsmarkt- en gezondheidsbeleid. Vullings was al geruime tijd steunfractielid van de VVD, maar had nooit eerder zitting in de gemeenteraad.

foto: Jan Stads ( Pix4Profs)

Ambitie

,,Met veel ambitie en veel enthousiasme ben ik aan de slag gegaan”, aldus Rolf Vullings. ,,In een totaal nieuwe functie, met een portefeuille op een geheel ander terrein dan vastgoed en wonen. Als geboren, getogen en maatschappelijk betrokken Dongenaar zag ik er een grote uitdaging in om me als bestuurder in te gaan zetten voor de Dongense samenleving.”

Balans opgemaakt

Na bijna een jaar heeft hij de balans opgemaakt. ,,De laatste tijd heb ik veel nagedacht. Er ligt een grote opdracht in het sociaal domein. Dongen heeft óók de komende drie jaar een wethouder nodig die er vol voor gaat. Iets in mij blijft tegen mij zeggen dat ik graag terug wil naar de wereld van het vastgoed. Ik moet eerlijk zijn. Naar de inwoners. Naar het gemeentebestuur. Naar mijn gezin en ook naar mijzelf toe. Het best op mijn plaats ben ik dáár waar ik vandaan kom. Dan ben ik persoonlijk ook het gelukkigst. Daarom heb ik besloten, dat ik mijn hart ga volgen. De komende maanden ga ik me oriënteren hoe ik daar het best invulling aan kan geven. De eerste stap is dat ik nu stop als wethouder, ook al doet dat veel pijn”, aldus Vullings.


Reactie college

Namens het college reageert burgemeester Marina Starmans. ,,We begrijpen die pijn. Maar we kunnen niet anders dan begrip en respect hebben. Het is een persoonlijke afweging. Wij bedanken Rolf Vullings voor zijn inzet. Het is een fijne vent om mee te werken. We hopen dat hij snel een goede nieuwe stap kan zetten.”

Tijdelijke oplossing

Tot het college beschikt over een nieuwe wethouder namens de VVD, worden de openliggende taken verdeeld. Burgemeester Marina Starmans neemt economische zaken op zich. Wethouder René Jansen (Volkspartij Dongen) ontfermt zich over het sociaal domein. Wethouder Bea van Beers (PvdA) gaat aan de slag met verkeer en vervoer, openbare ruimte en monumenten.

Reactie Dongense VVD

Pieter Brooijmans namens de fractie van de Dongense VVD: ,,Het besluit dat Rolf heeft genomen om te stoppen als wethouder vinden wij erg jammer. Het is niet het scenario dat we voor ogen hadden. Wij hebben respect voor het feit dat Rolf zijn hart volgt. Er is moed voor nodig om tot zo’n besluit te komen. De functie van wethouder is zwaar omdat we de komende tijd voor fikse opgaven staan. Daar moet je als mens vanuit bezieling vorm en inhoud aan kunnen geven. De Dongense VVD gaat op zoek naar een nieuwe wethouder die aan dit profiel voldoet. Wij hopen dat Rolf snel de ruimte voelt om zichzelf te oriënteren op een nieuwe baan die past bij zijn passie: wonen”.

Reactie coalitiepartijen

,,De Volkspartij Dongen heeft Rolf Vullings leren kennen als een enthousiaste en betrokken wethouder. Zijn keuze om zijn hart te volgen respecteren we natuurlijk en we wensen hem succes met zijn nieuwe loopbaan”, aldus Denise Kunst, fractievoorzitter Volkspartij Dongen.

Eline van Boxtel-Pullens, fractievoorzitter PvdA: ,,Wat dapper dat Rolf Vullings dit besluit heeft genomen. De PvdA gunt hem een mooie nieuwe stap. We leerden Rolf afgelopen jaar kennen als een enthousiaste wethouder en danken hem voor de prettige samenwerking.”


VVD-netwerk

De pers is gelijk met de leden van de raad vandaag in de raadszaal bijgepraat over het plotselinge vertrek van Rolf Vullings als wethouder. De heer Vullings zei daarbij het een moeilijke beslissing te hebben gevonden om tot het besluit van aftreden te komen. “Toch heb ik voor mijn hart ,geluk en gezin gekozen”. Weinig woorden maken daarmee een hoop duidelijk. Namens het college sprak burgemeester Marina Starmans uit dat het fijn werken was met de heer Vullings die zich tot aan de laatste dag vol heeft ingezet om de belangen van de gemeente Dongen en haar inwoners te behartigen. Namens de VVD fractievoorzitter Pieter Brooijmans werd Vullings bedankt voor de inzet die getoond is tijdens zijn jaar als wethouder in Dongen. Brooijmans gaat op zoek naar een goede vervanger en kan daarvoor putten uit het grote VVD-netwerk. Rolf Vullings gaat volgens burgemeester Starmans gebruik maken van de wettelijk vastgestelde wachtgeldregeling. Het recht op de uitkering bestaat ongeacht de reden van het aftreden, de niet-herbenoeming of ontslag van bijvoorbeeld wethouder of burgemeester, tenzij hij / zij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. De omstandigheden – of het nu gaat om vrijwillig of gedwongen aftreden, een politiek conflict, langdurige ziekte of bijvoorbeeld het opzeggen van vertrouwen – doen niet ter zake.Peter Verharen ( spreekbeurt bij gemeenteraadsvergadering van 14 januari 2010 )

VERSLAGEN Posted on Fri, January 15, 2010 09:13:15

Spreekrecht Raadsvergadering 14 januari 2010

Allereerst wens ik U allen hier aanwezig een goed, gezond en wijs 2010 toe.Ik wilde vandaag wederom gebruik maken van mijn spreekrecht als nauw betrokken Dongenaar.Ik wilde het deze keer wel iets korter spreken, maar zeker niet minder krachtig.Ik wilde u, gemeenteraadsleden op een aantal punten toe spreken.

Hoofdonderwerp: Het MFC

De verordening ligt klaar om een referendum mogelijk te maken, maar hier zult u, beste Gemeenteraad, nog wel even over gaan bakkeleien, over het MFC zal waarschijnlijk dan ook geen referendum plaatsvinden, zeker niet voor 3 maart a.s., maar…….wie weet, er is nog een kans na de Gemeenteraadsverkiezingen. Ik zeg altijd maar: Je kunt beter een optimist zijn die ongelijk heeft, dan een pessimist die gelijk heeft. Verder, toch wel een speciaal woord van dank aan onze griffier Willem Vulto, die dit tijdens de Kerstperiode keurig heeft uitgewerkt.Mijn verzoek vorige maand heeft U, de politiek en de Dongense bevolking wel “wakker” geschud en de politieke discussies doen oplaaien, en dat was toch uiteindelijk een belangrijk deel van mijn doel. De democratie in zijn uiterste vorm. Vele belanghebbenden, o.a. Het comité Centrum zijn bezorgd over de uitwerking van het centrumplan en voelen zich niet betrokken worden door de Gemeente Dongen. Ze staan in de kou! Tevens melden zij dat het mfc in het kloppend hart en dus in het Centrum van Dongen moet komen. Dit zou beide omvangrijke en belangrijke projecten versterken en de kans op een succesvol resultaat alleen maar verhogen.

Neem alleen maar het voorbeeld parkeren:

Kosten nu voor het mfc: € 2 Mio voor 110 parkeerplaatsenBudget € 1,2 Mio, dus een tekort van € 800k. Om dit te kunnen betalen gaat men sleutelen aan het originele PvE (Programma van Eisen), is dat wijsheid??? Ik denk het niet.Maar is er een oplossing voor parkeren in het nieuwe centrumplan? Nee, dat moet ook nog door iemand betaald gaan worden en dat zal zeker niet gedaan worden door Vieya en/of Achmea. Dit zal dus ook door de Gemeente betaald moeten gaan worden!

Als je het mfc in het centrumplan inpast en dus in het centrum plaatst, dan kunnen deze kosten worden verdeeld over beide projecten, besparing € 2 Mio en de ruimte die je nu bovengronds voor parkeren voor het mfc nodig hebt, kun je op een andere manier exploiteren. Het welbekende mes snijdt dus aan 2 twéé kanten!Een passende uitdrukking is: “If you can’t convince them, confuse them”Ik denk dat de coalitie daar mee bezig is, om het maar even naar het NL te vertalen: Als je ze niet kunt overtuigen, dan maar in verwarring brengen!

Er heerst twijfel in de Dongense Gemeenschap, twijfel over het budget, twijfel over de locatie, twijfel over de vele aannames die worden gedaan, twijfel over het PvE, twijfel over de exploitatiekosten, twijfel over de technische installaties van het theater, twijfel over de hoogte van het theater, twijfel over het accommodatie onderzoek, twijfel over de PR & marketing, twijfel over de bezettingsgraad van de theaterzaal, enz. enz….. TWIJFEL!!! Vroeger was ik een twijfelaar, maar ik ben daar nu niet meer zo zeker van.

Tot slot het volgende:

De Mexicaanse Griep epidemie ebt weg, ook in Dongen. Maar er heerst er op dit moment een nieuwe ziekte die zich waarschijnlijk ook zal gaan ontwikkelen tot een epidemie: De Verkiezingskoorts! En als je door deze ziekte bevangen bent, dan ben je ziek, zeg maar, helemaal niet in orde. Dat betekent dat je ook geen grote besluiten moet nemen, deze moet je uitstellen. Tot iedereen weer beter is en fris tegen het leven aan kijkt en de juiste aandacht. overweging en objectiviteit aan het onderwerp kan geven.Beste Gemeenteraadsleden, u hebt toch ook twijfels, neem dan ook op 28 januari een besluit waardoor u menig kiezer voor u zal winnen op 3 maart a.s.. Laat Dongen verrassen en laat de uitslag over 2 weken niet 13 voor het plan en 8 tegen zijn, maar bijvoorbeeld 10 voor en 11 tegen, dat zou u sieren, als gekozen volksvertegenwoordiging.

Het huidige plan van mfc kenmerkt zich naar mijn idee als volgt:

Het leveren van kwaliteit kost geld, het niet leveren van kwaliteit kost kapitalen

Bedankt voor uw aandacht

Peter Verharen

Dongen, 14 januari 2010