De Ouderenpartij, D66, CDA en PvdA vonden het nodig om in een extra raadsvergadering het college te bevragen over hun houding tegenover recreatieboerderij Pukkemuk. Dongen, in casu aangevoerd door wethouder Jansen, is namelijk tot op heden niet van plan een gemeentegarantie af te geven aan eigenaar Huub van Leijsen om een opvallend grote uitbreiding van de recreatieboerderij van minstens negen miljoen euro te kunnen financieren. De Dongense VVD en de VPD stelden al eerder schriftelijke vragen over dit onderwerp en twijfelen nog steeds of de garantiestelling van de gemeente een goed plan is. De neiging om er tegen te zijn is wezenlijk. Doorslaggevend is hier de mogelijke financiële risico’s die Dongen loopt, mocht de lening die Pukkemuk bij de provincie aangaat,onverhoopt niet meer opgebracht kan worden gedurende een looptijd van 10 jaren. D66 zegt op dit moment duidelijk nee. Deze vergadering was uitgeschreven door de voorzitter op verzoek van drie fracties op grond van artikel 17, tweede lid van de Gemeentewet. Dit regelt dat, als een vijfde deel van het aantal raadsleden verzoekt om een vergadering, deze inderdaad wordt uitgeschreven. Het was dus geen interpellatiedebat volgens het reglement van orde. In de praktijk kan deze zowel opiniërend zijn als besluitvormend. Dat laatste is de status als een motie wordt ingediend. Zover kwam het niet. De PvdA die om een korte schorsing vroeg kreeg het wel gedaan om het onderwerp op de volgende reguliere agenda van de raad te zetten om er nog eens rustig over na te denken, wat wijsheid is in dezen. De rest van de raad stemde daar zichtbaar graag mee in om waarschijnlijk dezelfde reden. De raad bleek het eens te zijn over het belang van het bedrijf als sociale werkgever voor mensen die op achterstand van de arbeidsmarkt staan. Maar als vanavond het op stemmen aan zou zijn gekomen zou de hoop van van Leijsen tot nul zijn gereduceerd.

Eerder in tijd heeft van Leijsen voor financiering al aangeklopt bij de Waterschapsbank en de provincie. De provincie ziet naar verluid wel ruimte, maar eerst na de nog nodige politieke beraadslagingen mogelijkheden voor financiering van twee derde van de totale investeringen. De Waterschapsbank toont zich bereid om de overgebleven 3 miljoen te lenen aan de ambitieuze Dongenaar, maar wil daar wel een gemeentegarantie van de gemeente Dongen bij zien. Dongen wil daar vooralsnog niet aan voldoen. Wethouder René Jansen was ook vanavond duidelijk : Het komt er op neer dat hij vindt dat een bedrijf zijn eigen boontjes moet kunnen doppen en geld kan lenen op de kapitaalmarkt. Hij noemde het bedrijf weliswaar belangrijk voor Dongen , maar zag niet het publieke belang in het totaalplaatje. Ook herhaalde hij het verhaal van precedentwerking. Uit de schriftelijke antwoorden kwam het idee al van hem van een ‘ toeristische crowdfunding ‘ te berde; dat zou hier uitkomst kunnen bieden, maar van Leijsen zou dat dan weer niet zien zitten. Met deze feiten leek het in de raad als een voldongen feit, een gelopen race en werd de discussie gesloten. Een lichtpuntje voor Pukkemuk : het onderwerp blijft nog even op de vergaderrol staan