De nog geen drie kwartier durende besluitvormende raadsvergadering kenmerkte zich door drie ferme discussies. Een daarvan was naar aanleiding van een met maar liefst twee amendementen gepasseerde behandeling van het raadsvoorstel over het nieuwe water- en rioleringsplan in de gemeente. D66 en de Volkspartij Dongen speelde hierbij een hoofdrol. Een door de voorzitter toegestane discussie tussen Joeri de Jong en Frits Klijs over de aanpak van de met name klimatologische aspecten en de geoormerkte gelden die daartoe ter beschikking staan was hier en daar fel ,maar inhoudsvol. Minder opvallend was de traditionele stemverhouding bij het stemmen over de amendementen. De raad verdeelde zich in twee kampen :coalitie (samen met PvdA) en oppositie. Duidelijk werden hier ook de verschillen die er zijn tussen een zuiver lokale partij en een ook landelijk georiënteerde politieke beweging.

De raadsbreed aangenomen motie over het raadsvoorstel Doorontwikkeling Sociaal Beleid waarin de raad het college verzoekt de wat nu wordt genoemd ‘Klantreis’ in kaart te brengen inclusief het dorpsteam en onder andere het principe te volgen van ‘één huishouden één plan één regisseur’ ( zoals omschreven staat in de motie), kon niet verhinderen dat D66 uiteindelijk niet kon instemmen met het raadsvoorstel. Het college neemt het stuk opnieuw in beraad en komt daarop terug. Zoals ook in de vorige opiniërende vergadering bleek hier de woordkeuze en de uitleg ervan veel tijd in beslag te nemen en te zorgen voor onduidelijkheid.

De Cammeleur dan. Soms vraagt een simpel antwoord om meer duiding en slinger je daarmee een nuttige discussie aan. PvdA- fractieleider Martin Montens kent dat fenomeen als geen ander in de raad. Wethouder Jansen had daar schijnbaar niet helemaal op gerekend en moest daarom voor een gedeelte terugkomen op hetgeen hij voor de vuist weg eerder vertelde over een ‘voorzichtige’ wending ’ten goede’ in de zaak Cammeleur. De wethouder zag een positief lichtpuntje aan de horizon en dan meer bepaald bij de houding van ‘de partners’ inzake de samenwerking binnen het gebouw en de door de raad verlangde aanpassingen in de organisatie, die dan weer moeten leiden tot kostenbesparing en een betere samenwerking van de vier partners die de basis er van vormen.

Montens verwonderde zich over de uitspraken en de voorgestelde ontwikkelingen. Hij wilde weten of partner DonckHuys dan ook opgeschoven is in de gewenste richting. Wethouder Jansen die eigenlijk bezig was de vragen van Perry Wens te beantwoorden, belandde daarmee in een discussie waarin ook D66-er Joeri de Jong zich mengde. Wens was het die vond dat de kwestie Cammeleur allemaal wel erg lang duurt en drong er op aan om wat meer vaart te brengen in de gang van zaken rond de Cammeleur, die moeten leiden tot de gewenste oplossingen , conform de wens van de raad.

De wethouder zei hard aan oplossingen te werken , maar gaf toe dat Partner DonckHuys meer tijd wenst te steken om de gevolgen van een ‘scheiding der machten’ in de organisatie te overzien.Fractievoorzitter Denise Kunst van de Volkspartij Dongen sprak haar verstouwen uit in de pogingen van de wethouder om tot een vergelijk te komen in de zaak. Wethouder Jansen heeft zelf geen haast . Hij is optimistisch over de meer gunstige reacties van de partners op dit moment. Hij is niet bereid om de zaak op de spits te drijven en vroeg derhalve de raad om meer tijd. Hij beloofde de raad begin november een voortgangsstuk te sturen.