Donderdag 7 oktober vond in het gemeentehuis het eerste Ronde Tafel gesprek plaats. De pilot met Ronde Tafel gesprekken is geïnitieerd door de werkgroep Democratische Vernieuwing als een manier om de Dongense samenleving meer te betrekken bij het gemeentelijke besluitvormingsproces.

Om 20:00 uur begon de Ronde Tafel, met als thema de gespreksnota water- en rioleringsplan. Op het eerste gezicht misschien niet een heel sexy onderwerp, maar wel iets waar we allemaal mee te maken hebben. Water speelt een belangrijke rol in ons leven, soms omdat we er teveel van hebben, maar soms ook omdat er een tekort aan is. De klimaatopgave die voor ons ligt kan de gemeente niet alleen oplossen, daarvoor is samenwerking nodig met inwoners en ondernemers. Hoe zij daar over denken was onderwerp van gesprek.

Aan tafel zaten naast de raadsleden, griffier, wethouder en ambtenaar ook inwoners en een ondernemer uit Dongen. Ook het waterschap was aanwezig om de raad van meer technisch inhoudelijk advies te voorzien. Het was in het begin een beetje aftasten, maar al snel kwam het gesprek op gang. De onderwerpen die besproken werden waren divers. Van inwoners die bij hevige regenval natte voeten kregen omdat het water niet voldoende kon worden afgevoerd en een succesvolle pilot met geveltuintjes in het centrum tot een ondernemer die wel maatregelen wil treffen, maar net dat duwtje in de rug nodig heeft.

Een belangrijke conclusie van de avond was dat mensen wel bereidwillig zijn om een bijdrage te leveren aan onze gezamenlijke klimaatopgave, maar dat goede communicatie en een ondersteunende gemeente belangrijke succesfactoren zijn. Ook vinden wij dat de gemeente in actie moet komen als ondanks inzet van bewoners wateroverlast blijft bestaan.

Naast de waardevolle inhoudelijke discussie was de Ronde Tafel ook bedoeld om te experimenteren met andere vormen van inwonersparticipatie welke kunnen leiden tot een aanpassing van het vergadermodel van de gemeenteraad. Door middel van een enquête werd het aanwezige publiek en de deelnemers om feedback gevraagd zodat bij de volgende Ronde Tafel verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Voor een volgende keer nemen we sowieso mee dat het geluid, de opstelling en de tafelindeling beter kan. De werkgroep Democratische Vernieuwing zal samen met de griffier de evaluatie verder uitwerken en samen met hem en de organisatie een volgende Ronde Tafel voorbereiden.

Bent u er de volgende keer ook bij?
Namens de fractie van D66 Dongen,
Joeri de Jong

dongen.d66.nl/

Portretten en fracties gemeenteraad Dongen 2018. Foto Pix4Profs//Jan Stads : Joeri de Jong ( D66)