Verslag

Twee onderwerpen stonden deze keer centraal: de doorontwikkeling sociaal domein in Dongen en het bespreken van dilemma’s en uitgangspunten van het raadsvoorstel over een nieuw water- en rioleringsplan. Wat opviel bij beide onderwerpen was- zonder dat er een pasklare oplossing te verwachten is van alle bij de onderwerpen te verwachte problemen – de ijver waarmee de raad zich had voorbereid. Beide onderwerpen leenden zich ook uitstekend voor een zinnige discussie. Het rioleringsstelsel, de toekomst ervan die en de onvermijdelijke invloed daarop van de klimaatsveranderingen, zal net als de oprichting van een sociaal dorpsteam nog frequent terugkomen in de raad. Deze krant gaat na de besluitvormende raadsvergadering volgende week verder in op het ( lokale) hemelwaterprobleem in het algemeen en zal daarbij de bevindingen van de raad meenemen.

videopregistratie 14 oktober 2021

De vergadering begon met het verkiezen en het na de eedaflegging installeren van de nieuwe ( tijdelijke ) wethouder Cors Zijlmans. Burgemeester Starmans zei er van overtuigd te zijn dat de nieuwbenoemde wethouder een grote aanwinst zal blijken te zijn voor Dongen, gezien zijn grote staat van dienst. Het stemmen en daarmee het onderschrijven van de geloofsbrieven gingen in het kader van de gemeentewet hoofdelijk en geheim. Door afwezigheid van diverse raadsleden, daarbij inbegrepen de gehele fractie van de ouderenparti, was er desondanks wel een voldoende quorum die de nieuwe wethouder verwelkomde met 15 voor- en een tegenstem.

Het zowat raadsbreed gesteunde raadsvoorstel om te komen tot het vormen van een sociaal dorpsteam zag de raad zowat als een voldongen feit. In de toekomst zullen deze eerste voorstellen en die na de beraadslagingen nu ter tafel liggen, zeker een rol gaan spelen in de Dongense gemeenschap. De discussie over het toekomstig sociale dorpsteam spitste zich vooral toe over de samenstelling er van. Er is een grote rol weggelegd voor vrijwilligers. Daar zette raad nog al wat kanttekeningen bij.

In de plannen is volgens met name D66 en het CDA de rol die is weggelegd voor vrijwilligers te groot en ook ongewenst. Het CDA was daar duidelijk onaangenaam verrast over. De partij voorzag een stagnatie in de nodige hulpverlening, maar ook een drempel bij de vraag ernaar als niet een zekere basisrol is weggelegd voor en door de professional. D66 vond het ‘niet kunnen’ dat een vrijwilliger straks gaat bepalen wie er voor bepaalde hulp in aanmerking kan komen. De raad was het daar in grote trekken mee eens. Volgens D66 is het ook niet verstandig om vrijwilligers zo nadrukkelijk te belasten. Marieke Schouten was bang voor afhaken door hen door het vragen van te veel verantwoordelijkheid.

Wethouder Lepolder was niet verrast over de inbreng van de raad en zei er ook blij mee te zijn. Ze wees er op dat de huidige voorstellen om te komen tot het vormen van een sociaal dorpsteam niet zullen leiden tot een spoedige realisatie ervan. Ze vergeleek de weg er naar toe als een soort reis die zo’n twee jaar zal duren. Ze begreep de twijfels van de raad over de rol die de vrijwilliger kan gaan krijgen, maar waarschuwde wel dat het plan en de realisatie valt of staat met toevoegen van de vrijwilliger. Financieel en de invulling van voldoende gespecialiseerde mensen zijn nog beren op de weg. De verder rustige discussie leidde tot het voorstel van de wethouder om het bespreekstuk over de jaargrens te trekken en daarna terug te komen met een aangepaste inhoud. Ook bestaat volgens haar de mogelijkheid dat de raad – een partij- met het indienen van een amendement, toespitsend op de bezwaren, het voorstel toch een start kan maken in de aanstaande besluitvormende raadsvergadering. Ze zei ook rekening houden met de kritische aantekeningen van de participatieraad op de voorstellen.

Door een andere camera-instelling is de raad niet optimaal, maar wel verbetert zichtbaar .De live-registratie is in deze krant weer te volgen.