Het college is er zich van bewust dat de nu voorliggende begroting de laatste is in deze bestuursperiode en zegt daarmee een basis te hebben willen leggen voor een voortzetting van het huidige – naar eigen zeggen – succesvolle beleid. Daarmee wil het zeker geen hypotheek leggen bij het nieuw te vormen college na de verkiezingen in maart volgend jaar. Ook de raad zal er dan anders uitzien en mogelijk politiek anders handelen. Een klop op de borst misschien, maar ongetwijfeld ook een vurige wens. Dat was een van de conclusies die het college trok bij het presenteren voor de regionale en lokale pers van de Programmabegroting 2022-2025 van de gemeente Dongen. Het lijvige stuk dat de raad in het najaar nog te verwerken krijgt, ademt een bron van positivisme uit. Niet zonder trots kon burgemeester Starmans tijdens de perspresentatie van de begroting aan de lokale en regionale pers afsluiten met de opmerking dat er wéér een sluitende begroting op de bestuurstafel ligt. Uit de woorden van wethouder Jansen ( financiën) bleek het voor de derde keer op rij een hele tour om dat te bereiken. In 2018 was de gemeente Dongen ‘in zwaar weer’ terecht gekomen en werd begonnen met een aantal ombuigingen aan de raad voor te stellen. In zijn betoog naar de pers werd het duidelijk dat die raad gelukkig in grote lijnen positief heeft gereageerd met als resultaat dat Dongen op de goede weg is.De ambtenaren kregen in dit verband onverbloemd ook een veer op hun hoed . Tijdens de bijeenkomst stelde de wethouder zich ook bescheiden op, door niet specifiek te noemen dat het in de begroting duidelijk wordt dat de Dongenaar geen zwaardere lasten zullen ondervinden de komende periode. Toch valt dat op bij het nader lezen ervan.

Enkel de WOZ zal,door voornamelijk inflatieredenen en indexering, iets hoger gaan uitvallen in de komende jaren. Ook wethouder Lepolder was positief over de toekomst en zag door middel van goede samenwerking met de regio goede kansen voor een blijvend goed sociaal beleid voor de inwoners. Ze ziet de samenwerking in Hart van Brabant in het gezamenlijk inkopen van middelen en het inzetten van mensen wel zitten. Hierbij wees ze wel op toenemende problemen; naast de financiële zorgen bevinden zich ook beren op de weg met betrekking tot het bemannen / bevrouwen van taken door de krapte op de arbeidsmarkt. Veiligheid staat voor burgemeester Starmans ( portefeuillehouder) voorop en Dongen blijft daarom middelen inzetten binnen het veiligheidsdomein. Zo zal het huidige bestand van de in corona- tijd versterkte aantal BOA’s voor minstens een jaar worden verlengd. ‘Ruimte voor de toekomst ‘ is een hoopvol geschreven stuk geworden dat alle Dongenaren aangaat. Het ademt de wil om die ruimte te behouden in een optimistische sfeer.

In deze krant HIERONDER de (concept) begroting in zijn geheel en de begroting in één oogopslag