Analyse

Niet de Partij van de Arbeid had de grootste ideologische inbreng bij de besluitvormende raadsvergadering van donderdag 30 september als het ging over de sociaalst mogelijke woningverdeling in de toekomstige nieuwste Dongense wijk ‘Noorderlaan’. Toch was dat een van redenen voor (oud) wethouder van Boxtel om onlangs op te stappen en haar partij – gewild of ongewild – in de ‘oppositie’ te laten belanden. De ouderenpartij met aan het echte roer Jan Kennekens trok al eerder fel van leer tegen de, naar de volgens hem ‘onjuiste ‘ verdeling bij de bouw in goedkoop, midden en duur rond de molen. Ook deze donderdag , toen het om ‘menens’ ging. Sommigen hoorde een verre echo van een partij die al lang niet meer in de raad vertegenwoordigd is. Er moest een besluit worden genomen en de vrijheid blijheid maakte plaatst voor ernst en politiek verstandig handelen op weg naar de aankomende verkiezingen. Een gemiste kans voor de sociaal democraten die de handen toch meer vrij hebben zou je zeggen. Soms zou je je ideologische stem wat meer kunnen laten horen daar waar het kan en moet. Een gemiste kans voor de driemansfractie van de PvdA die bij deze gelegenheid duidelijk haar voorman mistte en Dijck er echt alleen voor stond. Heel de politiek mist overigens een glazen bol bij onderwerpen als deze. De woningmarkt is in heel het land overspannen en flink ziek en in een te korte tijd de problematiek in deze sector op lossen is een gotspe. De toekomst en het aanzien van de Noorderlaan is daarmee ook nog steeds onzeker.

Duidelijk werd wel de scheidslijn die er is op dit gebied is tussen de Dongense VVD en het CDA versus de PvdA, ouderenpartij en vooral D66. Een merkwaardige waarneming gezien ook de huidige realiteit tussen oppositie en coalitie.

Wethouder Petra Lepolder moest alles uit de kast trekken om de raad het gevoel te geven dat de race nog niet gelopen is. Ze paaide met name de Ouderenpartij Dongen die altijd al pleitte voor een woning(wensen)onderzoek dat er uiteindelijk toch kwam. Lepolder was het ook die de in het oorspronkelijke raadsvoorstel, de aantallen in de klasse te bouwen woningen door haar ambtenaren had laten ‘verduidelijken’ in de ‘opinieweergave’, maar niet had laten veranderen. De raad ging na een, door de voorzitter schoorvoetend toegestane schorsing unaniem akkoord zonder aannemen van een stevig amendement van de Ouderenpartij. Het werd ingetrokken. De Dongense VVD zag haar inspanningen wel bekroond.

De reeds aangehaalde echo uit tijden die voorlopig niet meer terugkomen, werd ook waargenomen bij de behandeling van het raadsvoorstel over de ophanden zijnde veranderingen aan de Hoge Ham. Scapino danst daarin waarschijnlijk haar zwanenmeer en de buurt moet ondanks het betoog van Kennekens dat er duidelijk iets verkeerd is gegaan met gelopen procedures, een flinke slikbeweging maken. D66 wil liever enkel woningen. Maar de plannen zien er wat anders uit.

Het vragenhalfuurtje dat vooraf ging aan deze vierde(!) vergadering van september maakte voor de Dongense Cinemaclub duidelijk dat er geen subsidie komt in die zin en ook geen bijdrage volgt in andere zin voor het aanschaffen van professionelere apparatuur om de goedlopende culturele activiteiten voor en door Dongenaren te stimuleren. De ouderenpartij kreeg eindelijk antwoord op vragen over het nog lopende bodemonderzoek die nóg een toelichtend antwoord behoeven en spelen op het terrein van TUF. D66 ziet in dit verband de ‘puinberg’ nog niet slinken daar, die is nodig om het terrein te verharden als Ecco uiteindelijk daar gaat bouwen. En dat hangt weer samen met dat bodem-onderzoek.

De liveweergave van de vergadering die je ( ook) kunt zien in deze krant is qua stijl niet veranderd, wel is het weer mogelijk voor mens en pers plaatst te nemen ín de vergaderzaal waar de publieke tribune hopelijk weer grondig is ontsmet. Ook de raadsleden zitten weer naast elkaar en op hun oorspronkelijke zetel van vóór de ergste coronatijden. Hoop doet leven.

Piet Eelants