Besturen is vooruitkijken. Of de raad dat in dit geval een zegen vindt laat zich raden en met raden heeft altijd iemand ongelijk. Ook dat is relatief. Het ene raadslid is maar wat blij dat de vakantie zich nu aandient, een ander voelt zich er juist niet lekker bij. Hoe je het ook bekijkt , het zullen niet enkel koffers en de caravan zijn die als bagage mee gaat naar de camping in Borger,Twente of Saint Tropez .Er wordt ook geestelijke bagage meegesleept, een onzekere nabije en misschien wel ver in het verschiet liggende onzekere politieke toekomst. Voor dorp en mens en altijd hoop op beter. Regeren is vooruitzien. Zoveel is wel duidelijk na de onrustige laatste besluitvormende raadsvergadering voor het zomerreces. Zoals in juist politieke kringen nog al eens voorkomt, er moesten knopen worden doorgehakt om later uit de knoop te kunnen komen. Een risico van juist in of verder in de knoop te komen is er zeker. Politiek is zowat het meest onzekere in het leven van alledag en het raakt eenieder. Een blik in de raadszaal : een aantal amendementen kwamen er aan te pas met de bedoeling uiteindelijk een betere beslissing te kunnen nemen over wat het college met het beoogde wensenlijstje van de raad gaat doen ;wat er zeker moet en kán gebeuren in ons dorp én wat het het allemaal mag gaan kosten. In september praat de raad over de kijk van het college erop, over wat de raad heeft gezegd en wat goed lijkt of wordt en kan. Ook dan heeft de raad het laatste woord. Het aloude Dongense volksspel dat de naam ‘dualisme’ niet mag dragen werd ook in de laatste raadsvergadering van deze periode met verve gespeeld.

videostill gemeente Dongen

Wel werd het spel met meer begrip voor de mogelijke verliezer gespeeld. Er was empathie waarneembaar, naar elkaar, maar de uitslag van het stemmen erover was te voorspellen. Je kunt je afvragen of door het aannemen van het amendement van de gezamenlijke collatiepartijen, dat het mogelijk maakt dat de schuldenlast van onze gemeente op mag gaan lopen tot ongekende hoogte en een mogelijk ingrijpen van de provincie daarmee tegemoet kan zien , de bestuurderen zich dat kunnen veroorloven. Voor ‘het zelfde geld’ kan de hogerelastentrein in toom worden gehouden en op tijd worden afgeremd om niet door de stootblokken te gaan. Hete hangijzers zijn het zeker. Er moet nodig iets worden gedaan met de schoolhuisvesting in Dongen. Dat klopt. Maar moet de bouw ervan dan minder duurzaam en daarmee beperkt in toekomst, of moeten andere prioriteiten die Dongen behoeft zoals het broodnodige wegenplan in s Gravenmoer en het oplossen van de Cammeleurproblemen en talloze andere zaken dan maar nog langer in de wachtrij. Beslis er maar over. Ik geeft het ‘ze ‘ te doen. Langs de zijlijn staan te roepen is goed voor nog meer chaos en zorgen. Het mag wel eens gezegd worden. De Dongense raad huisvest een hoop deskundigheid en ook het college is bepaald niet op het achterhoofd gevallen.

We mogen hopen dat nu de goede beslissingen genomen zijn die in september moeten worden bekrachtigd en de basis moeten leggen voor een hoopvollere toekomst van het dorp. Al zal de onzekerheid altijd troef zijn bij politieke beslissingen. Maart 2022 komt er aan. Dan valt er voor de gewone Dongense sterveling weer wat te kiezen. Bedenk dan ook dat je met een nieuwe groep mensen en partijen óók lief en leed moet delen. Het is zoals het leven zelf en alles is eindig. Ook ellende.Ook hoop ?

Piet Eelants