ANALYSE | COMMENTAAR

Cammmeleur nog geen kat in ’t bakkie

Er zijn al veel kogels door de kerk gegaan. De eerste was letterlijk; die in de Stint Josephkerk en de voorlopig laatste kan het afscheid van een van de partners zijn. De Cammeleur lijkt niet meer dan een heet hangijzer geworden en geen blijvend feest van cultuur. Gelukkig kun je taalkundig nog wat moed putten uit de voorgaande zinnen. Het is het altijd onbekende vermoeden dat er uit springt. Echt blij kan de Dongenaar niet zijn met ( weer ) het begin van de oplossing die de raad gisteren goedkeurde. Blij is niemand; de oppositie niet en en de coalitie niet. Zelfs het college en in het bijzonder wethouder Jansen zijn niet blij. Er is altijd hoop en er zijn knopen doorgehakt, dat wel, maar de knoop in de maag blijft. Doorgedrukte besluiten uit het verleden zijn en blijven de oorzaak van de huidige feitelijke resultaten. Dat klinkt pessimistisch, maar zoals bijna altijd en bij elk probleem, is er ook een oplichtende stip aan de horizon. De som is dan ook heel voorzichtig optimistisch. Kies zelf : een half vol of een half leeg glas. In dit geval is de voortvarendheid van wethouder Jansen positief.

Zonder echt de uitslag van de discussie in de raad te kennen, had de geplaagde wethouder al(weer) gesprekken geagendeerd met de bewoners van de Dongense nu nog zwarte parel aan de Hoge Ham. Dat geeft de burger moed en ‘de partners’ vertrouwen en wat lucht. Het raadsvoorstel om de Cammeleur op den duur in feite letterlijk te redden, dat onder vuur lag met een motie van de ook goedwillende oppositie en afgeblust werd door de eensgezinde coalitie met óók een motie, is een bijna vrijbrief tot een misschien te ferme oplossing voor de wethouder, maar wat deze sterke wethouder betreft zeker geen dictaat aan de betrokkenen waardoor er hoop en potentie blijft Dongen.In dit kader geef ik ook maar toe niet tot de beste stuurlui te horen. Soms heb ik zelfs watervrees.

De raad had het druk deze keer. Naast de hamerstukken waren er nog belangrijke onderwerpen te bespreken die ook nog eens tot een besluit moesten leiden én die volgens de voorzitter op voortdurend aandringen van PvdA raadslid Tonny Dijck toch allemaal binnen de eens door diezelfde raad vastgestelde drie uren de revue moesten passeren. De afgemeten klap met de hamer kan ook wel eens te vroeg komen, waardoor een soms levendige discussie tekort wordt gedaan. Hopelijk gebeurt dat niet bij nog een belangrijk Dongens item : de verenigingshal en de aanstaande sluiting daarvan. Dankzij een oplettende D66- fractie werd de door het stichtingsbestuur van de VHD ingezonden brief niet ‘ter kennisgeving aangenomen’, maar onder de aandacht van het college gehouden.

Piet Eelants