ANALYSE

De opvallend korte besluitvormende raadsvergadering van donderdag 22 april 2021 die door een ietwat onwennige plaatsvervangende voorzitter toch strak werd geleid ,had ‘de huizenmarkt ‘ als maar een in het oog springende onderwerp te behandelen. Een deel daarvan werd al behandeld in het vragenhalfuurtje. Knap dat een onderwerp als dit in Dongen zo’n korte tijdspanne aandacht vraagt. Uiteraard en weliswaar is de bouw van woningen al een veelvuldig terugkerend onderwerp in de raad, maar toch. Ook nu laat deze krant de lezer de keuze om zelf te oordelen over de inhoud; dus een minimum aan verslag bij de audio -en videowaarneming. Als het nog steeds heersende coronavirus het straks weer toelaat, is onze verslaggever

( gelukkig) weer ter vergadering aanwezig en is duiding meer op zijn plaats en nuttig.Eigen meningsvorming is hier belangrijker. De vergadering moet wel interessanter blijven dan het huishoudelijke gebeuren waarmee de toehoorder op afstand, dus eigenlijk de kijker, soms verrast wordt vóór en ná de vergadering en als ‘pauzefilmpje’ tussen de onderdelen. De regie bij het serieuze karakter van een vergadering door een belangrijk bestuursorgaan als de raad toch is, zou daar toch rekening mee moeten houden door in ieder geval de audio op die momenten te reduceren. De krant wil de lezer de verschillende non-verbale houdingen van de deelnemers besparen. Raadsleden zouden zich  hier ook  wat bewuster van moeten zijn omdat 

( met name) sociale media iemand tegenwoordig kan maken of breken met onvrijwillige privé- poses. Daarom knipt deze krant  in de eigen versie van het verslag  ook niet ter zaken doende, soms te triviale opmerkingen in die spatetime weg. Het zou niet de eerste keer zijn, dat een raadslid wordt afgerekend op officieuze uitlatingen die ter vergadering tot contradictie kunnen leiden. Den Haag meet zich de vorm van een soap al toe. Dongen hoeft niet te volgen. De Dongense politiek zou zichzelf daarvoor moeten beschermen. (Politieke) transparantie blijft alleen nuttig én nodig als die het officiële karakter blijft behouden en de burger zelf kan beoordelen of daarmee de zaak wordt bediend

Piet Eelants