ANALYSE

Soms is het vechten tegen de bierkaai, maar in de politiek is alles (on)mogelijk. Een gekunstelde volzin die een clichématig karakter heeft, die zinnig klinkt, maar ook geen zoden aan de dijk zet. Ergo : spreekwoordelijk kunnen we ijzer met de handen breken, maar een volDongen feit is een barrière, een sta -in- de- weg. Gedane zaken nemen geen keer. Het amendement dat de drie oppositiepartijen indienden tijdens het besluitvormende gedeelte van de opiniërende raadvergadering, dat ging over het Rijksinpassingsplan hoogspanningsverbinding 380kV zuid -west /oost geeft misschien wel hoop en perspectief na het vormen van een nieuwe regering, een die wél luistert naar de wensen en ideeën van de mens middels onze volksvertegenwoordigers. De drie Dongense partijen namen daar helaas een mislukt voorproefje op. Macht en tegenmacht kwam te vroeg, of – zo je wilt – te laat.

Minister Wiebes nam de benen na een ander ongeëvenaard politiek debacle in Den Haag en liet nog al wat puinhoopjes achter. Eén daarvan was het snode plan ( besluit) om de bevolking van s Gravenmoer minder te laten genieten van hun eigen pareltje. Het tracé, de vorm met, zij het inmiddels aangepaste, maar nog steeds oerlelijke hoogspanningsmasten in onze mooiste kern staat al héél lang vast en verwoede pogingen van de raad en een teleurgestelde wethouder van het door Den Haag onbelangrijk geziene ‘plaatsje’ Dongen hebben het nakijken. Ook het proberen rechtzetten en aanpassen van de toen al kant en klare besluiten uit Den Haag was al een ware nachtmerrieachtige periode voor de voormalige verantwoordelijke wethouder. Twee insprekers uit onze mooiste kern geven de mens weer nieuwe moed. Bij de pakken neerzitten staat niet hun vocabulaire. De gemeenschapszin van de ‘ s Gravenmoerdenaar ‘ krijgt met zulke kanjers weer een impuls. Dorpsraad en Heemkundekring staan daar mede voor garant. De Dongense raad staat er helemaal achter en het college blijft niet achter. De mooiste zin is wel de laatste in het betoog van een van de sprekers : “ Met deze compensatie- en mitigatie maatregelen accepteren wij de nieuwe tijd, maar koesteren het verleden”. Blijft over, een voor mijn part dwingende brief van de wethouder naar Den Haag. Eline van Boxtel kan dat overtuigend. Dat mag een hele boze brief zijn! Laat het in ieder geval er een zijn die toekomstgericht meehelpt om het huidige politieke klimaat te hervormen naar een echte en nieuwe democratie; een brief die gedurfd mag zijn en wat water onder de boeg mag brengen onder het op stapel staande hoopvolle nieuwe schip van staat van ene Tjeenk.

Piet Eelants