ANALYSE TOEKOMST DE ENTREE

Voormalig wethouder Piet Panis was er erg content mee toen deze in december 2017 voor het eerst de sleutel in het slot van een statig pand ‘op’ de Hoge Ham stopte . Vanaf januari 2018 konden Dongenaren die te maken hebben met omstandigheden die hulp of raad van gemeentewege nodig maken, gebruik maken van de nieuwe accommodatie. De Entree is er voor iedereen die een vraag heeft op het gebied van werk, inkomen of zorg. Vol lof dus en iets nieuws in de regio zelfs. Maar tijden veranderen. Er kwamen nieuwe inzichten en ook het kostenplaatje ging een rol spelen in het toch al armlastige Dongen. Alhoewel de drempel laag bleef en de burger er mee gebaat bleek, kwamen er toch bedenkingen over de separate vraagbaak in moeilijke tijden. Misschien wel reden voor een vrij late evaluatie over de accommodatie en het reilen en zijlen van de organisatie. Er was bij de opening al wel enige reserve om het gebouw voor dit doel te gebruiken. Het CDA vond het toen al ‘te ver af ‘ van de mensen’. Moet de gemeente het kopen of huren. Men koos voor het laatste en daardoor werd De Entree toch een soort van ‘pilot’.

Na enig geroezemoes in de toenmalige raad kwam er geen koopovereenkomst. Wat wel het geval was van deze beslissing dat er een huurcontract kwam van vijf jaar. Tussentijds waren er evaluaties en werd gaandeweg kritisch gekeken, getwijfeld .De Status Quo duurde tot voor kort. De kogel is nu door de kerk. De Entree gaat dicht, maar over een nieuwe onderkomen is men nog niet uitgepraat. Vreemd genoeg gebruikt men voor het voorkeursplan van het college om terug te gaan naar het ‘sociale’ loket in het gemeentehuis ,nagenoeg dezelfde argumenten als de toenmalige separatie; het moet dus allemaal wel laagdrempelig blijven. Er is nog tijd. In 2023 kan pas de huur worden opgezegd. Misschien wel een reden om een verhuizing uit te stellen. Geen partij die dat overigens oppert. Daarom volgt de beslissing later in de maand al. Het gevolg :niet enkel gaat de Entree dan minder zelfstandig worden, er komt vóór de toekomstige verhuizing ook een reorganisatie die officieel niet zo genoemd wordt. Er komt een zogenaamde ‘dorpsteam’ in beeld. Dat team krijgt dan weer ongeveer dezelfde taken als die van De Entree.

Wel een verhuiswagen ,maar waarheen gaat de weg ….

Deze maatregel bracht weinig discussie op en viel raadsbreed in goede aarde, maar de verdeling van de meningen over de plaats van nieuwe vestiging was bijna ouderwets. D66 en de Ouderenpartij staan niet direct te trappelen om ‘het dorpsteam’ te vestigen in het gemeentehuis. Jan Kennekens van de Dongense ouderenpartij herinnerde de raad nog even fijntjes aan de unaniem aangenomen motie in 2019 over onder andere de locatie van de Entree. De Cammeleur werd daar met name genoemd als mogelijkheid om het sociale huis te huisvesten. Ook de evaluatie bleef te lang uit opperde Kennekens. Het gemeentehuis is ook nu niet laagdrempelig was het argument om te denken aan een andere locatie. De twee partijen willen beslist dat het college wat serieuzer gaat kijken naar een onderkomen in de Cammeleur en ook andere locaties te onderzoeken op geschiktheid. Wethouder Petra Lepolder wil daar overigens best nog eens naar kijken bleek later uit haar reactie. Het ouderwetse gekibbel tussen de oppositie en de coalitiepartijen; daar houdt het CDA niet zo van. Ook nu een afwijkende mening en ook standvastig. Fractievoorzitter Annemarie Van Eenennaam herinnerde de goegemeente er aan al in 2017 tegen te hebben gestemd met dezelfde argumenten die ook nu nog gelden. Bakstenen bleken en blijken te duur volgens het CDA. De partij pleit ook nu voor ‘Don’t visit us;we visit You’. Een in het leven te roepen ‘dorpsteam’ is daar uiterst geschikt voor volgens de partij.

Coalitiepartij PvdA wil eigenlijk gewoon alles bij het oude houden. Woordvoerder Dijck was tevreden over De Entree. De VVD vroeg zich bij monde van Henriette Horsten af wat ‘we’ hebben laten liggen als het om preventie gaat en daarmee doelend op de hoger wordende input van cliënteel Volgens de Dongense Democraten moet er meer aandacht komen om mensen te behoeden zich te moeten melden bij ook straks het ‘dorpsteam’. De Volkspartij Dongen is niet zo blij als De Entree naar het gemeentehuis verhuist. De focus moet dan ook worden verbreedt volgens woordvoerster Iris Jansen. Het gevoel van een huiskamer dat clientèle hebben na een bezoek aan De Entree vindt ze heel belangrijk . Al met al zal het laatste woord over de al dan niet verhuizing van De Entree nog niet zijn gepasseerd. Wel is de kans groot dát De Entree verhuist.

Piet Eelants Hoofdredacteur Dongenhomespot.nl