ANALYSE 

UPDATE .Dongen ,21 en 22 januari 2021. Wat een techniek wordt er gebruikt bij de raadsvergadering in Dongen en waarom begint de vergadering na de schorsing donderdag,op vrijdag vroeger dan aangekondigd waardoor in ieder geval sommigen het eerste half uur hebben gemist ? Wie is wie. Wie was afwezig en waar blijft het verslag van de eerste pakweg 12 minuten. Waarom staat de partij niet achter de naam en zit Joeri de Jong voor de gemeente Oosterhout in de raad van Dongen en zijn alle raadsleden ‘gasten’ soms nog in het Engels geschreven ? Kortom erg overzichtelijk was het allemaal niet. Rommelig , anders, maar wel volgens het boekje en soms significant daar buiten.Het wisselen van griffier , het coronavirus, en de onwennigheid. Het zal wel. De opiniërende raadsvergadering van donderdag 21 januari 2021 ,die ook de eerste was in het nieuwe jaar zit er op. Of eigenlijk nog niet. De kleine oogjes werden zichtbaar en de vermoeidheid nam toe.  Zoals het gaat met elke té lange vergadering. Letterlijk ter elfder ure werd besloten om de niet afgewerkte agendapunten te verzetten naar vrijdag 22 januari. Al met al misschien een reden voor het presidium met al de ervaring die er is vooraf in te schatten hoe belangrijk en tijdrovend sommige agendapunten zijn. Ook een korter kerstreces is een manier om té veel agendapunten te stoppen in vergadering van een belangrijk orgaan als de gemeenteraad. In Dongen is het al een traditie dat na een reces de agenda te lang is. Ook nu : de agenda was te vol en het waren ook bijzonder belangrijke zaken die op de rol stonden. Zo waren er – op veilige digitale afstand- drie insprekers, waarvan er twee voor een nieuw woonwijkje in het dorp en een die de problemen van de huisvesting van de voedselbank becommentarieerde en dat agendapunt het belangrijkste maakte voor de raad. Immers vóór 1 maart moet er een oplossing komen om het voortbestaan van de voedselbank te garanderen of in ieder geval van een nieuw onderkomen te voorzien. Het gebouw waar deze helaas nog veel te veel nodig zijnde sociale instelling onderdak vindt is nu eigendom van Casade. Eerder was de huur al opgezegd door voormalig eigenaar de gemeente. Een motie ‘vreemd aan de dag ‘was volgens de gehele oppositie nodig om het onheil van een dakloze voedselbank te voorkomen. Marike Schouten (D66) deed het woord namens de Ouderenpartij, haar partij en het CDA.. Wethouder van Boxtel luisterde mee en heeft al een aantal inspanningen gedaan om het ‘kwaad’ dat de voedselbank boven het hoofd hangt te voorkomen. De toezeggingen waren zo duidelijk en hoopgevend dat na een korte schorsing de motie van tafel ging . ‘Er komt een oplossing hoe dan ook’ zegde de wethouder toe.

Er is een nieuwe griffier. Toon Cornelissen die een aantal maanden de honneurs in Dongen ( ‘zonne goeie hebben wij nog nooit gehad’)waarnam als interim kreeg mooie woorden en een ruiker. Eric Dammingh is benoemd als nieuwe griffier voor de Dongense raad en legde de gelofte van trouw af.

Het tweede gedeelte van de opiniërende raadsvergadering na de schorsing – het gedeelte van vrijdag 22 januari 2021 – is nu ook te zien in de liveopname. De rondvraag is niet kunnen worden besproken wegens het vroegtijdig eindigen van de service van een bedrijf die de notulen van de gemeenteraad verzorgd en archiveert. In overleg met de raadsleden is die nu schriftelijk. Deze krant zal op een later moment daarvan nog verslag doen.

Piet Eelants (hoofdredacteur)

reacties worden later zichtbaar