Het coronavirus grijpt opnieuw razendsnel om zich heen. De
afgelopen weken zien we een snelle toename in het aantal
besmettingen, tot zo’n 9.000 per dag. Ook in de ziekenhuizen en
verpleeghuizen komen er elke dag patiënten bij. En dat heeft zijn weerslag op de zorg: al meer dan een miljoen reguliere behandelingen
in het ziekenhuis zijn uitgesteld. Helaas is de bron van een
besmetting niet altijd te herleiden. Maar wat wel duidelijk is:
hoe meer contacten, hoe meer besmettingen. Om de zorg
toegankelijk te houden, moeten we ingrijpen en onze contacten tot
een minimum beperken. Daarom gaat Nederland vanaf dinsdag 15
december tot ten minste dinsdag 19 januari in de strengste lockdown tot nu toe.

 Onder andere musea en theaters, pretparken en dierentuinen, casino’s en sauna’s, accommodaties voor binnensport, horeca en horecavoorzieningen van hotels zijn dicht. Ook winkels zoals kledingwinkels, schoenenwinkels, sieradenwinkels en hobbywinkels zijn gesloten. Daarmee probeert het kabinet de contacten zo veel mogelijk te beperken. Supermarkten, bakkers, slagers en andere winkels waar levensmiddelen worden verkocht, kunnen wel openblijven, net als bijvoorbeeld apotheken, drogisterijen en tankstations. Contactberoepen zoals kappers, nagelstylisten en tatoeëerders zijn gesloten. Alleen (para-)medische contactberoepen mogen hun werk uitvoeren. Scholen in het basis- en voorgezet onderwijs en instellingen voor mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs geven les op afstand om zo het aantal contacten te beperken. Zij mogen wel uitzonderingen maken voor leerlingen in een examenjaar, praktijkgericht onderwijs, voor het afnemen van examens en tentamens en voor kwetsbare kinderen. De kinderopvang is gesloten. Kinderen van ouders met een cruciaal beroep kunnen wel naar het basisonderwijs of de kinderopvang. Om zich goed te kunnen voorbereiden op het afstandsonderwijs, gelden deze maatregelen voor scholen, onderwijsinstellingen en kinderopvang vanaf woensdag 16 december tot en met ten minste zondag 17 januari.


Blijf thuis
Blijf dus zo veel mogelijk thuis, ook tijdens de feestdagen. We weten dat dat een effectieve manier is om het aantal besmettingen omlaag te krijgen. Als we minder mensen ontmoeten, is er minder kans om anderen te besmetten en kan het coronavirus zich lastiger verspreiden.

  Thuiswerken blijft daarom ook de norm, tenzij het absoluut noodzakelijk is om naar het werk te gaan. Daarnaast adviseert het kabinet om thuis per dag niet meer dan 2 gasten vanaf 13 jaar te ontvangen. Op 24, 25 en 26 december geldt een uitzondering: dan mogen er maximaal 3 gasten per dag op bezoek komen, exclusief kinderen tot 13 jaar. Voor buiten geldt de groepsgrootte van maximaal 2 personen, ook tijdens de kerstdagen. Reis niet en boek geen reizen tot medio maart, tenzij strikt noodzakelijk. Volwassenen sporten alleen of met zijn tweeën op minimaal 1,5 meter afstand, en alleen buiten. Kinderen tot en met 17 jaar mogen sporten in teamverband en mogen wedstrijden onderling spelen, maar ook alleen buiten. De basisregels veranderen niet. We houden 1,5 meter afstand van mensen uit een ander huishouden. We wassen vaak onze handen, bijvoorbeeld als je ergens binnenkomt of voor je gaat eten. En bij klachten, hoe mild ook, blijven we thuis, gaan niet naar buiten of bij anderen op bezoek en we laten ons testen. Wie besmet is, roept hulp in van anderen. Bijvoorbeeld voor boodschappen en andere klusjes, zodat de besmette persoon thuis kan blijven.   Het is belangrijk dat we ons allemaal aan deze adviezen houden. Zo zorgen we er gezamenlijk voor dat de lockdown zo kort mogelijk duurt. Op 12 januari zal het kabinet beoordelen welke maatregelen na 19 januari nog nodig zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan

Veerkracht

Het komt er de komende weken op aan om opnieuw veerkracht te tonen, net als eerder dit jaar. Een lockdown heeft veel impact op de samenleving en de economie. Daarom ondersteunt het kabinet ondernemers en werkenden met het steun- en herstelpakket. Dat is zo ontworpen dat het mee-ademt: wie meer omzetverlies heeft, krijgt ook meer steun.  Juist nu is het extra belangrijk om aandacht voor elkaar te hebben. Want deze maatregelen zijn ingrijpend voor ons allemaal. Maar uit onderzoeken blijkt dat de meeste mensen achter de maatregelen staan. En net als dit voorjaar proberen we, ondanks de maatregelen, extra te letten op de mensen om ons heen – ook al moet dat op afstand of digitaal. 

Dongense samenleving
Lokaal heeft structureel overleg plaats met partijen over de invulling van de landelijke maatregelen in onze lokale samenleving.

Scholen
Op dinsdag 15 december heeft overleg plaatsgevonden van de wethouder en beleidsambtenaren met de schoolbesturen en de aanbieders van kinderopvang. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten:
-Er heeft afstemming plaats tussen primair onderwijs en de aanbieders kinderopvang om de noodopvang in goede banen te leiden.
-Alle scholen voor primair onderwijs en locaties voor kinderopvang blijven deze week geopend voor noodopvang.
– Alle locaties voor kinderopvang inventariseren de vraag naar noodopvang gedurende de kerstvakantie. Er bereiken ons geen signalen dat er knelpunten in de bedrijfsvoering worden voorzien.
– Alle schoolbesturen onderschrijven de kwetsbare kinderen goed in beeld te hebben en hen een aanbod voor noodopvang te doen.
– De beroepenlijst vitale functies van de Rijksoverheid blijft bepalend in de beoordeling of er recht bestaat op noodopvang.
– Vanaf 4 januari is het Cambreur College 3 dagen per week geopend voor de noodopvang van kwetsbare leerlingen.
– Het Beweegbureau biedt aan ondersteuning te verzorgen tijdens de noodopvang.
– Contour de Twern (jongerenwerk) onderzoekt de mogelijkheid om de Dongense jeugd komende weken een aanbod te doen. De gemeente houdt contact met de scholen en indien nodig wordt een nieuw overleg belegd.

Winkels
De centrummanager is gevraagd in contact te treden met de winkeliers voor het delen van informatie en ophalen en beantwoorden van vragen. De boa’s zien in het centrum toe op een juiste toepassing van de nieuwe coronamaatregelen, zoals winkels open/dicht, afhalen, bezorgen. Met de politie is afgesproken dat bij overtredingen eerst wordt gewaarschuwd en daarna geverbaliseerd.

Activiteiten
Door de actuele ontwikkelingen heeft de organisatie van DongenIce moeten besluiten dat ook de aangepaste versie niet door kan gaan. Ook geannuleerd is een voetbalclinic in De Salamander.

Eagle Shelter
De diensten van Eagle Shelter worden aangemerkt als dienstverlening aan kwetsbaren en kan dus doorgaan.

Coolhof
Bezien wordt hoe de drukte aan de Coolhof zich ontwikkelt en of er maatregelen met betrekking tot de dienstverlening moeten worden genomen, zoals bij de eerste lock down.

Vergoeding ouderbijdrage peuteropvang

Als gevolg van de Corona maatregelen hebben ouders in de periode van 16 maart tot en met 11 mei 2020 geen gebruik kunnen maken van de peuteropvang. Over deze periode hebben ouders wel de eigen ouderbijdrage betaald. Niet-kinderopvang toeslagouders komen in aanmerking voor een vergoeding van de eigen ouderbijdrage omdat zij gebruik maken van het door de gemeente gefinancierde kinderopvangaanbod. Het gaat om peuteropvang en/of voorschoolse educatie (vve). De gemeente Dongen heeft hiertoe eenmalig een rijksuitkering ontvangen. De betreffende ouders hebben we via de aanbieders van kinderopvang in de gelegenheid gesteld om een aanvraag in te dienen. Er zijn 8 aanvragen ingediend. We streven er naar om de betalingen voor Kerst te hebben uitgekeerd.

Bron : Rijksoverheid en gemeente Dongen