Een analyse

Iets wat je leent moet je terug geven, terug betálen. De rente is weliswaar laag en dat zal ook in de nabije toekomst zo zijn zeggen deskundigen. Een flink gedeelte van de raad is bezorgd over dat geld dat niet van ‘ons ‘ is. Uit de begroting blijkt dat die schuld oploopt en over een goede vier jaar, met het aangekondigde beleid, uit kan groeien tot voor Dongen ongekende hoogte. In 2015 stond Dongen ‘maar’ zo’n 54 miljoen rood. D66 betoogde het ook : ‘Waar eindigt dit ?”. De grootste politieke oppositiepartij, het CDA , is ook niet helemaal gerust over het spookbeeld dat de rente ooit toch zal stijgen. Het college lijkt er van overtuigd dat Den Haag een goed voorbeeld geeft. Als het landelijk beleid er een is die op dit moment gekoppeld is op de corona- werkelijkheid, kan Dongen zich ook een leninkje permitteren om het schip in de vaart te houden. Een mogelijke redenering. Dongense bestuurderen moeten zich dan wel realiseren dat Den Haag al wat vlees op de botten had vóór het ‘Chinese’ virus.

Van coalitiepartner VPD kreeg het college een flinke pluim en ook de PvdA was meer dan gematigd tevreden. De Dongense VVD had het moeilijk met de schulden die Dongen eens zal moeten aflossen, maar zag het beleid dat gevoerd gaat worden als springplank voor betere tijden . Zij zijn de partijen die het verwachte begrip op kunnen brengen voor de dingen die in Dongen gaan gebeuren .Door opvallend en constructief overleg kon het tenslotte niet uitblijven dat de begroting uiteindelijk unaniem de zegen kreeg van de raad. Opvallend waren ook enkele moties die gezamenlijk werden ingediend en hier en daar was er daardoor een voorzichtige poging om te proeven aan het in Dongen niet echt doorgedrongen begrip dualisme.

Dongen gaat ook de komende jaren roeien met de riemen die het heeft om het schip op koers te houden. Behalve de inkomsten die de burgers samen opbrengen is ook ons dorp afhankelijk van het rijk. Ondanks de connectie die sommige partijen zeggen te hebben met Den Haag ,is de politiek rond het Binnenhof niet royaal geweest. De invloed vanuit de residentie is groot en zorgt voor zorgen. Grof gezegd zal dat Den Haag een zorg zijn, gezien de niet echt gehoorde alarmerende geluiden vanuit veel gemeenten om meer middelen. Door de bezuinigingen van ‘Rutte2 ‘ dat op 26 oktober 2017 Nederland achterliet met onder andere een uitgeklede zorg en verschraling van sociale verworvenheden, was er een buidel geld gecreëerd die op de derde dag van september voorzichtig werd meegedragen in het koffertje. De aldus verkregen miljarden konden worden gebruikt om een stoot te geven aan de achteruit geholde economie. Iedereen zwijgt over het oorspronkelijke plan. Dat dat niet doorging, was overigens een ‘welkome’ meevaller voor de ellendige tijd die kwam aanwaaien als Covid 19. Anders dan andere landen slonk de economie van dit land niet zo ver dan die van de ons omringende landen. In overlegkamertjes van het Binnenhof met het nog steeds woekerende virusspook op afstand , werd naast het zicht op opmerkelijke bezorgde gelaatsuitdrukkingen van bewindslieden ook in het vuistje gelachen. Er was geld en dat kan uitgegeven worden. Den Haag stopte het ene gat met het andere maar de manier waarom en waarop zet vraagtekens .De zorg kreeg nu plotseling een flinke hap uit overigens de eigen portemonnee. Dongen was met al de andere Nederlandse gemeenten hier duidelijk de sigaar en nog wel uit andermans doosje. In Dongen ligt dat dus anders. Dat ook in beschouwing nemende deed en doet Dongen het nog niet zo slecht en moet je het voorwoord van het college aan het begin van de programmabegroting toch in dat perspectief zetten. Er waren wel bezuinigingen en ombuigingen, maar er was én is geen geld. Den Haag hield en houdt dat nog steeds het in de knip en de eens door de Wmo voor gemeenten nieuwe verantwoordelijkheden blijven op dat bordje liggen. Ook Dongen werd daardoor gedwongen te doen wat het deed om de begroting sluitend te maken. We leven daardoor toch een beetje op de pof met geld wat we straks weer moeten teruggeven en daardoor terug naar af kunnen zijn.

Terugblikken en vooruitkijken. Anders gezegd : met de wetenschap van nu besluiten nemen die de toekomst bepalen. Het afronden van een tijdperk en een nieuw pad bewandelen. Andersom kan ook, maar het lijkt een Dongense logica die ook elders wordt toegepast; de waarheid anders uitgelegd en de onzekerheid voorbij. In het recente verleden van de politieke Dongense werkelijkheid was er nog paniek in de tent over ‘hoe nu verder’. De paniek is voorbij maar de onzekerheid blijft. De schulden en ombuigingen die vorig jaar nog werden beleefd en die laatste voor een deel werden uitgevoerd, tekende lange tijd de sfeer in de gemeenteraadszaal en de collegekamer aan de Hoge Ham. Laten we het eens meteorologisch bekijken. Al bij het aanbieden van de vanaf nu in werking tredende programmabegroting 2021 – 2024 was de toon niet echt negatief en er zijn gaatjes in de donkere wolken boven Dongen waargenomen. De positieve trend zette zich voort in de twee vergaderingen die de raad er aan wijdde. De zon blijkt dan nog wel wat aarzelingen te hebben om er in te geloven ,maar toch. Die zon gebruikt de significant aanwezige openingen in die dreigende luchten, door haar warmte de bomen te bewegen weer te groeien. Dat kan lukken. Er ligt , dankzij de constructieve inzet van alle partijen een unaniem aangenomen begroting. Er is voorzichtig optimisme en de bomen groeien weer. Weliswaar zullen ze blauwe hemel niet bereiken, maar toch. Optimisme maakt veel mogelijk. Ondanks de nog aanwezige donkere wolken moet er weer plaatst zijn voor flinke opklaringen. Dat klinkt het meest door vanuit de coalitiepartijen en het college, terwijl de oppositie waarschuwt dat er niets zo veranderlijk is dan het weer. De raad ging, dankzij en ondanks een viertal amendementen akkoord met de begroting. Twee vergaderingen had de raad ook dit jaar nodig om door middel van totaal 27 moties, 4 amendementen en lange ,maar constructieve discussies, goedkeuring te hechten aan de plannen van het college voor de komende jaren. Onzeker maar vastberaden.

P.E.

In de loop van week 47 leest u in deze krant de originele betogen en de door fracties gesteunde of afgekeurde moties en amendementen van die politieke partijen die gehoor hebben geven aan onze oproep deze openbaar te maken.