Eigen berichtgeving D66

DONGEN, Jan Stads / Pix4Profs. v.l.n.r. Joeri de Jong, Marieke Schouten, Henriet Jespers – van Dongen

Waar eindigt dit?

Het is weer tijd voor de begroting. Het college heeft 2 oktober jl. haar begroting voor 2021 bekend gemaakt. Deze begroting moet nog door de gemeenteraad worden goedgekeurd. Wat D66 Dongen opvalt, zijn de rooskleurige persberichten in de media: ‘voorzichtig optimistisch en zeker hoopgevend’ en ‘De burgemeester glimt van trots’ en ‘er hoeft niet verder bezuinigd te worden’.

D66 Dongen begrijpt dit optimisme niet. De begroting is enkel sluitend omdat de uitkering van het Rijk dit en komend jaar onverwacht veel hoger is (€ 3 miljoen), de inwoners en bedrijven sinds 2020 veel meer OZB betalen en heel veel sociale voorzieningen zijn geschrapt, bevroren of verschraald.

Op pagina 73 van de begroting staat de enig juiste conclusie, van het college zelf notabene: ‘Wanneer we de financiële kengetallen in hun onderlinge samenhang bekijken zien we een gemiddeld tot hoog risico in de financiële positie van de gemeente Dongen’.
D66 Dongen waarschuwt al jaren voor onze hoge schuld. Maar dat is kennelijk tegen dovenmans oren gericht. Was de schuld eind 2015 nog € 54 miljoen, eind 2024 zal die € 94 miljoen zijn. € 3.600 per inwoner, we behoren hiermee tot de top 3 in Brabant.
D66 Dongen maakt zich hier zeer grote zorgen over. We leggen u uit waarom. Investeringen worden afgeschreven. Een school bijvoorbeeld in 50 jaar, een kunstgrasveld in 15 jaar. Ieder jaar komt een deel van de investering als afschrijvingskosten in de begroting terecht. Des te hoger de schuld is, des te zwaarder de afschrijvings- en rentekosten op de jaarlijkse uitgaven drukken. Jaar, na jaar, na jaar. Geld dat niet besteed kan worden aan voorzieningen voor de inwoners van Dongen. Een extra risico van een hoge schuld is de rente die kan oplopen. Nu betalen we gemiddeld 1% rente maar blijft dat zo?

Tot onze verrassing wordt ons raadsleden gevraagd € 15 miljoen extra krediet te geven aan het college voor het kunnen doen van nieuwe en onvoorziene investeringen. Achterstallig onderhoud aan het riool dat nu aan het licht komt, een investering van € 4,2 miljoen in het gemeentehuis en € 450.000 in een kunstgrasveld dat ineens versleten lijkt te zijn.

D66 Dongen is van mening dat de positieve aankondiging van deze conceptbegroting een stevige discussie waard is. Er wordt door dit college aan alle gemeenteraadsleden gevraagd akkoord te gaan met een schuld die oploopt boven alle normen die de overheid zelf hanteert! Alle belangrijke seinen staan op rood en wij moeten akkoord gaan met het vrijgeven van nog meer geld? Onverantwoord, antisociaal en neoliberaal, dat zijn woorden die bij deze begroting passen. Daar hoef je echt niet trots van te glimmen.