cammeleur Dongen

Directeur DonckHuys Jurgen Jansen en gemeente :

‘Bijeenkomst over stand van zaken van de Cammeleur is informeel dus niet openbaar’

update 26 augustus 2020

De bijeenkomst van maandagavond 24 augustus in de Cammeleur, waar gepraat werd over de vooral bij enkele partners niet rooskleurige cijfers van de stichting DonckHuys waaronder de Cammeleur en de diverse gebruikers van het gebouw was niet openbaar.

Dat het met de financiën in Dongen niet goed gesteld is is geen geheim. De gemeente is daar naar de raad  toe en met een doorgaans transparante blik naar de regionale en lokale pers ook vrij duidelijk over.Ook met de Cammeleur gaat het financieel niet zoals dat zou moeten. Ook in deze krant is de stand van zaken rond de Cammeleur uitvoerig aan de orde geweest .De raad luidde de alarmklok en wilde meer weten van de hoed en de rand . Een zich in de raadsvergadering van 2 juli duidelijk  geïrriteerd voelende wethouder Jansen en dit vanwege zoals hij noemde ‘ herhaalde zetten ‘ van enkele raadsleden, deed   toen ter plaatse de toezegging  van een vragenuurtje over de financiën van de Cammeleur en zaken in  de context daarvan.Dit  voorstel  werd gedaan  mede namens Stichting DonckHuys. Diverse fracties hebben toen aangegeven dit op prijs te stellen. Naar aanleiding van deze toezegging is er  maandag  24 augustus een zogenaamd vragenuurtje georganiseerd waar Stichting DonckHuys inzicht in de cijfers over het eerste half jaar van 2020 gaf . De raadsleden werden deze avond bijgepraat over de actuele stand van zaken op basis van de ‘laatste’ DonckHuys- halfjaarcijfers en er was gelegenheid om vragen te stellen. Helemaal nieuw zal de informatie niet zijn geweest.

Volgens directeur Jurgen Jansen van Stichting DonckHuys ‘ zijn nog niet alle actuele cijfers voorhanden en heeft hij dus nog geen gelegenheid gehad die intern te bespreken ‘. Jurgens zei ook dat hij in zijn aanbod om over de Cammeleur te praten uitgegaan is van een ‘informele’ bijeenkomst met de raadsleden.  De redactie van deze krant vindt overigens dat het door de heer Jurgens aangeboden ‘naderhand koffiedrinken’ en het stellen van vragen, in schril contrast staat met het verslag doen van een interactief gesprek met de lokale politiek over een zeer actueel Dongens onderwerp.

Het feit dat de bijeenkomst stond genoteerd en geagendeerd op het officiële gedeelte voor raadsleden op de gemeentesite verwondert hem dan ook. Op de vraag van deze krant waarom de pers niet aanwezig mag zijn tijdens dit vragenuurtje verwees hij terug naar de gemeente. Jansen denkt zelf aan een ‘ijverige afdeling griffie’ om een en ander te agenderen. De afdeling communicatie van de gemeente Dongen wijst op haar beurt de vraag van de lokale pers door naar stichting DonckHuys. “Organisator Stichting DonckHuys beschouwt de bijeenkomst als een informeel samenzijn met de raadsleden, met ruimte voor vragen en discussie. Het samenzijn is niet voor pers en publiek toegankelijk. Bij vragen kunnen jullie rechtstreeks contact opnemen met Jurgen Jansen, directeur Stichting DonckHuys”. De redacties van Dongen.nieuws.nl en Dongenhomespot.nl die de digitale lokale pers vormen in Dongen zijn teleurgesteld over de gang van zaken.