Van de redactie ..

Het ‘ parlementaire ‘ jaar zit er ook in Dongen op . Raad en college – samen het bestuur van ons dorp – mogen even uitblazen. Vele Dongenaren doen dat ook en allemaal hebben we het in meer of mindere mate verdient. De raad gaat, zeker na dit erg belabberd slechte financiële jaar en dito vooruitzichten met een ambivalent gevoel de als ontspanningsperiode bedoelde tijd invullen op campings, of pretparken. Net als anderen zal de keuze ook hier beperkt blijken. De bijkomende factor is dit jaar de corona- crisis. Ook die is mede debet aan de zorgen die de raad mee op vakantie neemt. Grootste struikelblok voor een spoedig financieel herstel blijft de in 2015 de door het rijk aan de gemeenten opgelegde verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg . Een bijna onmogelijke taak als je het sindsdien moet doen met minstens 30% minder geld. Geld erbij komt niet of niet voldoende voldoende aanwaaien uit Den Haag. Als een van de opvallendste resultaten van het afgelopen politieke jaar mag wel het invoeren van de reclamebelasting gelden. Het is met name wethouder Eline van Boxtel – Pullens die daar haar nek voor uitstak. De raad ging met frisse tegenzin toch in meerderheid akkoord met dit op zich vreemde fenomeen dat -in dit geval- centrumondernemers ‘smeken’ om belasting te ‘mogen’ betalen. Het afgelopen jaar gaf overigens eenzelfde politiek beeld als gewoonlijk in Dongen. Hier en daar was er sprake van op zichzelf duidelijke meningsverschillen die ook vertaald kan worden in gezonde oppositie én er was ook afgelopen periode geen sprake van dualistische politiek of enige polarisatie. De stemverhoudingen bij belangrijke beslissingen gaven dat ook aan. Griffier Caroline Visser gaf er na 1 jaar en 9 maanden de brui aan . Menig raadslid vindt dat jammer. Het was een kanjer in duidelijkheid ,maar ook opvallend veel afwezig.

Dongen liet ook afgelopen jaar veel huizen bouwen of er werd een begin mee gemaakt. Ook hier viel iets op. Er waren ,zijn en komen veel bouwactiviteiten binnen de bebouwde kom van het dorp. Met name in het centrum kwam en komt voor de burger met een ietwat bredere portemonnee veel gelegenheid om een vooral duurdere woonst te betrekken. Datzelfde centrum kende het afgelopen politieke jaar een einde aan een opknapbeurt ; is daar bijna mee rond en op het scheiden van de ( nog steeds veel te kleine ) Dongense markt ziet een gedeelte van het winkelgedeelte ook lege plekken, die dan in nabije contreien weer invulling geven aan vervelende lange leegstand.Waarom er nu in het centrum vlaggen en kleurige posters hangen is gezien de hierboven omschreven mineurstemming in de raad een doekje voor het bloeden.

Wat ook wennen was, was het digitaal vergaderen. De in het begin stotterende en storende beelden spraken zelden tot de verbeelding door de beelden zelf. Er kwam verbetering in. Na het reces vergadert de raad weer. Op 24 augustus is er vragenuurtje in de Cammeleur óver de Cammeleur ( zeker in de gaten houden!) op 27 augustus en 3 september is er een raadinformatieavond en op 10 september is de publieke tribune weer open voor de eerste opiniërende raadsvergadering van het nieuwe Dongense politieke jaar. Als het mag en kan vanwege het nog steeds actieve corona virus. Dongen zal dan nog steeds een zelfstandige gemeente zijn en is het niet ondenkbaar dat D66 fietsen gaat verkopen