HIER VERDER LEZEN ……..

UPDATE. Het heeft heel wat moeite gekost voordat de realisatie van de live-uitzending geregeld was en degene die de live-uitzending aanstaande donderdag mogelijk maken verdienen daar ook een applaus voor en met name voor de niet aflatende pogingen om met de voorhanden zijnde technische middelen een op kwaliteitsniveau aanvaardbare uitzending te realiseren.Nu voldoet volgens griffier Carlotte Visser Dongen aan in ieder geval de wettelijke bepaling dat de vergadering van de raad een openbaar karakter moet hebben. Er werd vanuit de gemeente ,voornamelijk geïnitieerd door de gemeenteraadsleden en de griffie al eerder gezocht naar een oplossing. De oplossing moest voornamelijk ook vanuit die hoek komen; de raad is wettelijk zelfstandig en de griffier is in feiten in dienst van die gemeenteraad. Verschillende gemeenten in de regio en elders in het land beschikken over een videoversie van NotuBiz, een systeem dat het onder meer mogelijk maakt een raadsvergadering te verslaan in audio. NotuCast is een videotechnische versie van dat systeem. Dongenaar Rinus Krijnen mede- redacteur van deze krant en uitvoerend producent bij Langstraat Media, die de uitzending grotendeels zelf gaat realiseren zegt : “Met NotuCast kunnen ze live via de website van de gemeente een live – vergadering verzorgen. Dan moeten er wel investeringen worden gedaan, zoals aanschaf van camera’s en een interface naar NotuCast“ aldus Krijnen. Volgens Krijnen kan de productie door een bedrijf wordt gedaan, maar die dan wel gebruik maakt van NotuCast om live uit te zenden.

Ook in dat geval kunnen de burgers via de website van de gemeente de vergadering volgen. “Maar ook dit gaat niet voor niets“ waarschuwt hij. Omdat besloten was de vergadering van donderdag 9 april toch door te laten gaan is er naar een bruikbaar alternatief gezorgd weliswaar ‘roeiend met de riemen die er waren’. De vergadering wordt in verband met de geldende maatregelen rond het corinavirus nu gehouden zonder publiek met de burgemeester, griffier en een geldig quorum. Dat zijn, zo zegt de gemeente een meerderheid van de raadsleden (11 raadsleden) die verdeeld zijn over oppositie en coalitie Opvallend is wel dat de pers in dit rijtje niet genoemd wordt. Het is de agenda van een openbare vergadering. Het geluid kan na afloop terug beluisterd worden via NotuBiz op de gemeentesite. Deze krant zal de raadsvergadering via een steam live uitzenden via de voorpagina.