uitgerust terug van kerstreces

Dongen, 17 januari 2020. De raad blijkt goed uitgerust terug van kerstreces. Een stichtelijk en uitdagend openingswoord van voorzitter burgemeester Marina Starmans versterkte die indruk zeker. Zij herhaalde aan het beging van de vergadering enkele zinsneden uit haar nieuwjaarsrede die ze uitsprak tijdens de oliebollenparty op het Looiersplein waarin ze de kracht van Dongen schetste en de manier waarop die is te handhaven en verbeteren. ‘..omdat we anders zijn is Dongen zo rijk..’. Het was ook de eerste maal dat de nieuwe wethouder Eline van Boxtel aantrad. Haar vuurdoop was opmerkelijk sterk waarmee ze zichtbaar bijval oogstte. De raad behandelde de aanpassingen in het afvalverwerkingssysteem als klapstuk deze avond. Het raadsvoorstel waarin de Dongenaren worden geacht mee te werken en te wennen aan significante veranderingen op dit gebied werd op een waardige en opvallende eensgezinde wijze besproken. Zowat alle partijen waren gematigd positief over de voorstellen. Wel blijven er wensen over. De raad wil dat er rekening moet worden gehouden met de haalbaarheid van sommige van de aangekondigde maatregelen. Zo kan de Dongenaar straks veel minder gebruik maken van de ondergrondse vuilniscontainers en is het plan geopperd dat de PDM verzamelbakken bij supermarkten gaan verdwijnen. Dat laatste is duidelijk een pijnpunt bij vooral de PvdA.

gemeente Dongen afbeelding

De raad wil verder dat er rekening gehouden moet worden met ouderen, mindervaliden en bepaalde andere bevolkingsgroepen die door de sterke beperking van het aantal malen dat gebruik mag worden gemaakt van ondergrondse vuilverzamelplaatsen, te zware zakken moeten gaan sjouwen.

Als het aan de gemeente ligt wordt straks nog 1 keer in de vier weken restvuil opgehaald .Nu is dat nog om de twee weken. De Dongenaar mag in het voorstel nog maar 39 maal per jaar gebruik maken van de ondergrondse vuilverzamelaars. Nu mag het pasje 200 in diezelfde tijd worden gebruikt . Alhoewel verantwoordelijk wethouder René Jansen de landelijke streefgetallen moet zien te bereiken voor het minder produceren en verbranden van restafval stond hij open voor bruikbare ideeën uit de raad. De Dongenaar produceert nu nog zo’n 170 kilogram per jaar aan restafval. Dat moet gaandeweg naar 2025 zeker 140 kg minder zijn. Het CDA is de partij die grote twijfels heeft over de haalbaarheid daarvan. De partij opperde dat het probleem ( ook)zou moeten worden aangepakt via de innovatiezin bij de verpakkingsindustrie. De raad praat op 30 januari verder over dit raadsvoorstel. Na het vaststellen van het raadsvoorstel start een grote voorlichtingscampagne naar de Dongenaren die gevolgd wordt door een aantal evaluaties waarbij de raad kan bijsturen.