Broederhuis Glorieux

“Ze zoeken geen plaatst in de herberg ; hun werkgever is op zoek naar huisvesting “ … Met deze zin reflecteerde André Vonk (CDA) op een eerder gemaakte uitspraak van toen nog in functie zijnde wethouder Maarten Pieters (PvdA) in het debat over het in de toekomst plaatsen van een 100-tal arbeidsmigranten in het voormalige broederhuis Glorieux aan de Triangellaan. Deze kwestie die alles bij elkaar al bijna 20 jaar speelt en al lang toegespitst is op het huisvesten van buitenlandse werknemers die een contract hebben lopen bij uitzendbureau E&A , speelde bij de laatste raadsvergadering van dit jaar een grote rol. Er waren ook nu twee insprekers, waaronder een vertegenwoordiger van het genoemde uitzendbureau.

Dat was de heer Schepens, die vooral zijn teleurstelling uitsprak over de ontwikkelingen en de sfeer waarin dit gehele dossier nu is terechtgekomen. De tendens van zijn verhaal begaf zich vooral op menselijk vlak door een soort van kerstgedachten er in te verwerken. Net als wethouder Pieters later zou doen hield hij de raadsleden een spiegel voor. ‘De mensen uit Polen begrijpen het niet : stel je voor zelf voor op zoek naar werk te zijn in een ander land en je voelt jezelf niet welkom’. ”zij werken aan een beter bestaan voor hun gezinnen; iets wat niet mogelijk is in hun thuisland” Aldus een van zijn opmerkingen.

pers archieffoto

Ook fractievoorzitter van de VPD, Denise Kunst- van Suylekom vulde haar betoog aan in kerstgedachtesfeer. Die aanwezige sfeer bleef lange tijd hangen , maar de werkelijkheid van het probleem is daarmee niet opgelost. De leden van de raad bleken in staat te luisteren naar elkaar, gesteund door het knappe politieke werk van verantwoordelijk wethouder Pieters en de inhoudelijke woorden van de twee insprekers. Er was begrip en afstand. De algemene indruk is wel dat de raad,de gemeente en eigenaar van Glorieux ,woningbouwvereniging Leystromen, in staat en bereid zijn oplossingsgerichte stappen te zetten om tot een uiteindelijke oplossing te komen. Voorwaarde is wel dat er gepraat moet blijven worden met omwonenden die snakken naar een door hun gewilde definitieve permanente invulling van het gebouw. Alle partijen beseffen dat participatie met de bewoners de enige basis is om alle partijen voldoende te bedienen. De door wethouder Pieters geschetste houding van Leystromen gaf een klein aantal toehoorders op de tribune wat meer moed alhoewel het wantrouwen de overhand bleef houden, ook bij met name het CDA. Leystromen is op termijn bereid om, wanneer een tijdelijk bewoning of invulling van het gebouw niet meer noodzakelijk is, mee te zoeken naar een door de omwonende zo gewenste definitieve bestemming van het gebouw.