Actuele, opvallende en omstreden onderwerpen luiden welkom raadreces in.

Dongen, 19 december 2019. De Dongense gemeenteraad gaat na de vergadering van donderdag 19 december met kerstreces. Vooral na de vakantieperiode kende en kent de raad een roerige tijd. Tal van onderwerpen die zwaar op de maag liggen zorgde hier en daar voor vuurwerk en een goed zichtbare kloof tussen oppositie- en coalitiepartijen. Niet vreemd overigens ; het behandelen en bespreken van een programmabegroting gaat bijna vanzelfsprekend gepaard met het geven van ‘een smoel’ aan een partij en is doorgaans standpuntbepalend voor de latere kiezerskeuze. Zo waren en zijn nog steeds zaken die na de Kerst en een welkome rustperiode, zaken die naar een oplossing of overeenstemming moeten leiden. Deze avond is er in ieder geval een inspreker over de ‘Glorieux zaak ‘ en worden er door de oppositie vragen gesteld over het in de lokale pers verschenen verhaal over het niet verlengen van een tijdelijk ambtenarencontract met een politiek correspondent van het Weekblad van Dongen. Dat gebeurt volgens onze bronnen in het vragenhalfuurtje voorafgaande aan de vergadering.

Foto: Jan Stads /Pix4Profs

Aan dit actuele onderwerp is de afgelopen week vooral in de lokale- maar ook in de regionale pers breed uitgemeten gebracht. Wij spraken de betreffende persoon Tjietse Broeders zelf over deze kwestie vlak voor de vergadering van donderdag 19 december. “Sinds het nieuws vorige week in de media is gekomen, waren de steunbetuigingen van de inwoners van Dongen overweldigend. Van de gemeente Dongen heb ik helaas niks meer gehoord. Tot op heden moet ik het dus doen met de enige verklaring van de gemeentesecretaris. Hij had vooral aandacht voor het juridische aspect van deze ingewikkelde kwestie. Maar waar ik juist benieuwd naar ben, is het sociaal-politieke aspect. Waarom meent het College van B&W dat het uiten van een mening onverenigbaar is met een nevenfunctie als trouwambtenaar? Wat is de visie van burgemeester Starmans over de beknotting van mijn persvrijheid?, aldus Broeders.

Gemeentesecretaris Henk van Noort verantwoordelijk voor het niet verlengen van het BABS- contract van Broeders heeft inmiddels al uitgebreid gereageerd over zijn omstreden beslissing en heeft op initiatief van alle lokale media gebruikgemaakt van zijn recht op weerwoord. Ook in het weekblad Dongen zelf. De aanleiding en gevolg van zijn handelen is volgens van Noort zuiver juridisch en komt voort uit een aanpassing in de wet aangaande de rechtspositie van ambtenaren.

Een zeer volle agenda deze donderdag want ook de behandeling van de Glorieux-kwestie en de beëdiging van de beoogd PvdA-wethouder Van Boxtel zal plaatsvinden.