Dongen, 8 november 2019. In Den Haag is beweging op het vlak van Jeugdzorg . Vandaag kwamen de ministers Hugo de Jonge van Volksgezondheid en Sander Dekker voor Rechtsbescherming met een brief naar de tweede kamer over de jeugdzorg. Het is geen toeval dat die brief vandaag naar de leden van de tweede kamer gaat; de brief van de ministers is verstuurt naar aanleiding van een gezamenlijk rapport van de inspecties voor Gezondheidszorg en Jeugd en voor Justitie en Veiligheid. Zij doen aanbevelingen hoe het beter kan door onder andere méér gemeentelijke samenwerking dat weer leidt tot lagere kosten voor de gemeenten. De ministers erkennen hierbij ook dat de bezuinigingen waarmee de overdracht van de jeugdzorg naar de gemeenten gepaard ging in 2015 niet goed hebben gewerkt. Een gedeeltelijke decentralisatie zit er dik in.Dit nieuwste nieuws en de gevolgen daarvan speelde (nog) geen rol in de raad tijdens de ‘algemene beschouwingen ‘ en de behandeling van de Dongense begroting voor de komende drie jaar. Voor de raad en college misschien een opsteker voor de afsluitende vergadering volgende week, van dit verplichte jaarlijkse agendapunt. De jeugdzorg en de stijging in kosten daarvan , is een van de oorzaken van de in de begroting aangekondigde ombuigingen in ons dorp. Toch was dit feit niet de rode draad waarover de discussie in de raadzaal plaats vond. Het CDA was het , die er voor zorgde dat de discussie zich ging toespitsten op het volgens die partij ,behalve de kosten voor de jeugdzorg te veel uitgeven door het college voor andere projecten.Er kunnen ook nog niet tot raadsstuk verheven items uitgesteld worden . Volgens fractievoorzitter Eenennaam zijn er , als het onderwerp jeugdzorg uit de begroting wordt gehaald nog steeds tekorten.

Er ontstond hierover een verwarrende discussie tussen Pieter Brooijmans (Dongense VVD) en Annemarie van Eenennaam (CDA) over de vraag wat de andere oorzaken van de tekorten dan wel waren. Ook na de toezegging van de CDA voorvrouw om een lijstje te overhandigen aan de hele raad met daar in ook cijfermatige uitleg ,was niet voldoende duidelijk voor de VVD .

Ook het voorgenomen afschaffen van de waarderingscadeaubon voor de vele mantelzorgers in Dongen en het mogelijke intrekken van geldelijke steun voor ‘buurtbemiddeling’ waren onderwerp van een levendige discussie. Of dat laatste onderwerp door de woorden van een inspreker een extra impuls kreeg , mede door het bijna ‘hartverscheurende karakter’ ervan is de vraag , maar zowat de hele raad schrok er wel van welke gevolgen een stopzetten wegens gebrek aan financiële middelen van bijvoorbeeld hulp bij burenruzies kan sorteren. Het standpunt van de Volkspartij Dongen dat geen bezwaar heeft tegen het intrekken van de bonnen raakte wel het hart van fractievoorzitter Denise Kunst-van Suylekom die overigens wel graag wil weten waar er nog geld te halen valt.