Motie van treurnis haalt het niet.
CDA : ‘Dossiervorming over Kv 380 traject ontbreekt grotendeels’
Wethouder Bea van Beers onder vuur in fel en emotioneel debat

Dongen, 25 oktober 2019. Wethouder Bea van Beers kreeg niet echt de kans om zich te verdedigen. Of ze daar behoefte aan had blijft de vraag. Burgemeester Starmans haalde de kastanjes voor de wethouder uit het vuur. Dat het college met één mond spreekt is wel een politieke gewoonte. De raadsvergadering van donderdag was een bijzondere, waarin de emoties hoog opliepen. Een motie van wantrouwen voor de wethouder ging voor de gehele oppositie na een lange schorsing net iets te ver. Waar gaat het over. Met name het CDA vond het een motie van treurnis waard om van Beers er op te wijzen dat ‘ besluitvorming nou niet bepaald de sterkste kant van de wethouder is ‘. De motie is een direct gevolg van de inhoud van een e-mail van het college als antwoord op een WOB – ( Wet Openbaarheid Bestuur) verzoek van de s Gravenmoerse werkgroep over de door hen vermaledijde plaatsing van hoogspanningsmasten ten behoeve van de Kv 380 hoogspanningstraject tussen Rilland-Bath en Tilburg. De zogenoemde ‘knik’ die gewenst is om de route verder van het dorp te situeren is door minister Wiebes vooralsnog afgewezen. Dat zijn de voorlopige feiten.Volgens het CDA, dat deze kwestie al een lange tijd tot een speerpunt verheft, bleek uit de mailwisseling en een grondige analyse dat er eigenlijk geen of nauwelijks dossiervorming had plaatsgevonden over de Kv 380 kwestie. De wethouder had volgens het CDA bovendien verzuimt zich tot het uiterste in te spannen voor realisering een gewenste ‘knik’.

Voorzitter burgemeester Starmans sprak dit tegen en somde de feitelijkheden op vanaf mei 2017. Ze nam daar ruim de tijd en gebruikte de omschreven tijdlijn als tegenargument en antwoord op het betoog van fractievoorzitter van het CDA Annemarie Eenennaam.
De discussie in de raad werd feller toen in ieder geval latent,het college als geheel werd betrokken bij de verwijten die wethouder van Beers op haar bordje kreeg.

De discussie die soms afweek van het eigenlijke onderwerp en de bewoordingen in de motie van treurnis, die werd gesteund door D66 en Ouderenpartij Dongen,wekte grote ergernis op bij alle coalitiepartijen. Met name Denise Kunst(VPD) maakte zich erg boos en noemde de motie’ echt buitenproportioneel’ en zeker niet terecht. Fractievoorzitter van de Dongense VVD Pieter Brooijmans vond dat met de door de oppositie gebruikte bewoordingen de ethische grenzen overschreden werden. Eenennaam (CDA) was niet te stuiten en vroeg aan met name Denise Kunst ( VPD ) om meer argumenten bij haar verdediging van de wethouder. Kunst vatte haar argumenten samen door te verklaren trots te zijn op het college en deed er verder het zwijgen toe. “Ik geloof niet dat we het eens worden vanavond “. Burgemeester Starmans die de vele interrupties strak in de hand hield, constateerde dat de discussie in herhaling viel en bracht de motie in de door het CDA gevraagde hoofdelijke stemming . De motie van treurnis aan het adres van wethouder van Beers werd verworpen.Zij gaat vanaf nu met zwangerschapsverlof.