Dongen, 4 oktober, 2019. De raad is het er over eens en zelfs burgemeester Marina Starmans, die als voorzitter van de raad geen stemrecht geniet, stak op verzoek van André Vonk ( CDA) bij de stemming bijna haar hand omhoog. Een moment van vanzelfsprekende eenheid in de raad bij een unaniem aangenomen motie ‘vreemd aan de dag’. De motie wil het Rijk wakker schudden. Den Haag moet over de brug komen met meer geld voor onder andere naar de gemeente toegeschoven zaken en taken. Het water staat veel gemeenten tot aan de kin en soms tot de lippen. Veel gemeenten moeten drastisch bezuinigen en Dongen is daar geen uitzondering op. In Dongen is de motie ingediend op initiatief van het CDA en gesteund door alle fracties. De ‘actiemotie’ is de zuidelijke regio geïnitieerd door de gemeenteraad van het Brabantse Asten op 25 september en later ook unaniem aangenomen in Hilvarenbeek en andere Nederlandse gemeenten. Den Haag een echte brandbrief in de bus. Vooral de uit de pan geschoten kosten voor de jeugdzorg zijn bijna niet meer op te brengen. Dongen maakt zich zorgen. Diverse op stapel staande projecten moeten worden versoberd of misschien wel wegbezuinigd.

Het Rijk hanteert een systeem waarbij gemeenten financiële middelen ontvangen die strak in verhouding staan met de kosten en baten van de diverse ministeries. Het principe heet ‘Samen de trap op , samen de trap af ‘. Wordt in Den Haag de noodzaak gezien voor bezuinigingen op de ministeries, dalen ook de inkomsten van de gemeenten ; is er genoeg geld dan stijgen de bijdragen aan de gemeenten. De nu ook in Dongen aangenomen motie wijst De Haag op het in 2018 afgesproken Interbestuurlijk Programma. Daarin wordt geregeld dat gemeenten meer geld zullen ontvangen voor de vele extra taken die ze dienen te regelen. De motie noemt onder andere de schuldenproblematiek, de jeugdzorg en de invoering van de Omgevingswet. De motie wil dat de verhoudingen tussen de Rijksbijdragen en de opgedragen noodzakelijke uitgaven van de gemeenten weer rechtgetrokken wordt en in overeenstemming wordt gebracht met de in 2018 gemaakte afspraken.