Dongen,16 september 2019. Of de oppositie er het meeste op aandrong om mee te helpen het tij, met het zicht op de meer dan dreigende slechte financiële positie van het dorp in gezamenlijkheid te keren of niet, het presidium (fractievoorzitters van de in de raad opererende partijen) besloot op 5 september extra stappen te zetten op weg naar de begrotingsbehandelingen dit jaar. Er werd besloten een zogenoemde Keuzenota Programmabegroting te laten passeren en een extra raadsvergadering om deze te bespreken Het college helpen in de strijd als het ware. Politiek gezien is het geheel ten minste opvallend. De controlerende rol van de raad wordt verbreedt. Wethouder René Jansen hoopt wel dat de politiek niet gaat verzanden in ellenlange procesdiscussies. Hoe dan ook ; het college biedt de raad de mogelijkheid om mee te denken en geeft in de zogenoemde keuzenota de kans daartoe. De keuzenota die de krant verderop in dit artikel de lezer ter informatie en in het kader van politieke transparantie aanbiedt te lezen, wordt al op korte termijn behandeld. Donderdag 19 september is om 21.00 uur een extra openbare opiniërende raadsvergadering ingepland direct na de reguliere besluitvormende raadsvergadering die een uur eerder begint. Op de donderdagen 7 en 14 november staat de begroting van Dongen voor 2020 ter bespreking op de agenda in de volgorde opiniërend en besluitvormend. Volgens een gemeentewoordvoerder is de te behandelen keuzenota geen conceptbegroting. “Deze zal worden opgesteld door het college nadat de raad zich op 19 september heeft uitgesproken “. Op 15 oktober wordt de conceptbegroting in de collegevergadering besproken en uiterlijk 18 oktober aangeboden aan de raad. De lokale en regionale pers was deze maandag aanwezig bij een nadere uitleg en toelichting over de keuzenota door wethouder René Jansen

Dongen staat overigens niet alleen voor grote financiële uitdagingen. Vandaag werd ook bekend dat een aantal middelgrote steden in Den Haag aan de bel trekt. Er moet geld bij vanuit Den Haag zo luidt de boodschap. Ook middelgrote gemeenten staan financieel droog door met name de hoge kosten in de jeugdzorg en de toenemende decentralisatie van zaken die vroeger in de residentiestad werden geregeld en moeten – net als Dongen -keuzen maken om de eindjes aan elkaar te knopen.

Wethouder Jansen was in een gesprek met deze krant op 14 juni nog vrij optimistisch over de gerezen slechte financiële positie in Dongen. De uitspraak toen “We houden rekening met het DNA van Dongen ; we willen dat op peil houden en de belangrijkste pijlers waarop Dongen drijft zeker overeind houden”.
Volgens Jansen is dat optimisme er nog maar hij waarschuwt wel dat het Dongense DNA zelf een steentje zal moeten bijdragen. Voor de raad is er nog een (politieke ) keuze te maken in de verlangde bezuinigingen als die keuze in de praktijk uitkomt op hetzelfde ombuigingsbedrag van de 4.000.000 euro die de wethouder in gedachte heeft. Jansen zei nadrukkelijk dat hij niet wil afwijken van het (vast)gestelde bedrag. De Dongenaar gaat dat merken. Verhoging van de OZB- waarden naar een redelijk Nederlands gemiddelde is bijvoorbeeld een van de te verhogen inkomstenbronnen van de gemeente. Ook daar ligt nog een keuzemogelijkheid ,maar met de genoemde restricties van het te behalen ombuigingsbedrag in het achterhoofd.

Op weg naar de nieuwe Programmabegroting 2020 zet de gemeente volgens de woordvoerder van de gemeente Mark van Rijen meer stappen dan ooit. Hij noemt hierbij onder andere het verschijnen en behandelen van de zes visies (met participatietrajecten), de Parapluvisie, de voor Dongen voor het eerst verschenen Keuzenota , een extra raadsinformatieavond en een extra raadsvergadering met als doel een stabiele en solide financiële positie voor de gemeente Dongen.

De gemeente breidt aanstaande donderdag 19 september het aantal zitplaatsen op de publieke tribune aanzienlijk uit.