D66 heeft nog veel wensen

Beleidsplan schuldhulpverlening in Dongen eerste grote politieke kluif voor wethouder Lepolder

De eerste opiniĆ«rende raadsvergadering na het zomerreces kenmerkte zich als een ‘zin in’ gebeuren. De politiek had heel wat vragen opgespaard tijdens de lange vakantieperiode die niet enkel tijdens de rondvraag werden afgevuurd. Gaandeweg merkte de aanhoorders op de tribune dat de tongriem weer los was. Vooral wethouder Petra Lepolder bleek een druk avondje voor de boeg te hebben. De wittebroodsweken voor deze nieuwe bestuurder blijken nu duidelijk tot het verleden te behoren. Ze ontpopte zich voor sommigen als een opvallende politieke aanwinst voor het dorp. De eerste beleidsnota betreffende schuldhulpverlening waarvoor zij in het college tekende,was opvallend uitdagend geschreven en bleek heel veel ruimte te geven voor interpretatie en uitnodigend voor divers politiek geluid. Politiek op een hoog niveau blijkt ook in Dongen mogelijk.

Vooral D66 maakte gebruik van de gegeven ruimte tot discussie. De partij vindt dat de nota hier en daar voorbij gaat aan verplichte wettelijke onderdelen inzake schuldhulpverlening. Ook vindt D66 dat sommige groepen in de samenleving worden uitgesloten van adequate hulp zoals de ZZP -er. Uitsluiten mag niet, van de wet niet en vindt ook het CDA en de ouderenpartij. Wethouder Lepolder kon uitleggen dat er niemand buiten de boot gaat vallen en wees er bijvoorbeeld op dat een ZZP -er zowel private als zakelijke schulden kan hebben. Daar moet volgens haar onderscheid op gemaakt worden. Lepolder pareerde zo alle vragen van met name de oppositie en wees daarbij op de vele mogelijkheden die de nota biedt voor een eigen aanpak van de problematiek. De coalitiepartijen waren vrij positief over het beleidsplan, waarbij het liberale gedachtegoed van de VVD ook plaatselijk geldt dat zelfredzaamheid onderdeel zou moeten zijn bij het zoeken naar oplossingen inzake de problematiek van schulden bij inwonenden. De nota kan naar de besluitvormende raadsvergadering met een minder zware hypotheek door de uitspraak van wethouder Lepolder dat in de uitvoering van de nota veel van de gemaakte opmerkingen van met name D66 worden meegenomen. Dat neemt niet weg dat de D66 vooralsnog voornemens blijft een amendement in te dienen om de nota op hun politieke wensen punten te wijzigen.

Het aan de raad aangeboden beleidsplan : Klik of tik