Huisvesting voor arbeidsmigranten in Dongen

Afgelopen donderdag hebben wij aandacht gevraagd voor de voorgenomen huisvesting van ca. 100 arbeidsmigranten in voormalig Broederhuis in Glorieux. De eigenaar Woningcorporatie Leystromen uit Rijen heeft het pand verhuurd aan E&A Uitzendbureau, een commerciële organisatie die naast werk ook huisvesting verzorgd. In onze regio is een grote vraag naar hun veelal Poolse flexwerkers in de logistiek, industrie, productie en food. Op dit moment is de inschatting dat er in de Gemeente Dongen ca. 700 arbeidsmigranten woonachtig zijn, verspreid over de gemeente in kleine woonvormen. Volgens de regionale afspraken en de groeiende behoefte aan arbeidsmigranten is de afspraak dat er in Dongen in 2025 huisvesting moet zijn voor 950 arbeidsmigranten.

Bezwaar omwonenden Broederhuis Glorieux

In februari heeft een groep buurtbewoners meer dan 500 petities overhandigd aan de gemeente en Leystromen waarbij ze vragen om niet in te stemmen met de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten in Broederhuis Glorieux. De bewoners willen dat het pand een vaste bestemming krijgt, bijvoorbeeld de huisvesting voor senioren of starters. Ook blijkt dat ook de communicatie tussen de eigenaar van het pand en de omwonenden moeizaam verloopt.

Geen urgentie voor grootschalige huisvesting

Ondanks dat er binnen de regio een behoefte is aan huisvesting voor arbeidsmigranten is er geen noodzaak om op stel en sprong een grootschalige huisvesting te bieden. Met de huidige 700 arbeidsmigranten voldoen wij in Dongen aan de vraag. Uitbreiding naar 950 in 2025 kan ook op een rustiger tempo en verspreid over Dongen. Dit zorgt voor een betere integratie en acceptatie die past bij de Dongense maat.

CDA motie niet aangenomen door gemeenteraad

André Vonk “Als je de petities serieus neemt, waarde hecht aan draagvlak en de urgentie ontbreekt, dan vindt het CDA het verstandiger om eerst te praten met Woningcorporatie Leijstromen”. Dat is dan ook de reden dat wij afgelopen donderdag een motie indienden, waarbij wij Wethouder van Beers vragen om met Wooncorporatie Leystromen in gesprek te gaan om te bespreken of een permanente invulling met huisvesting voor starters/senioren tot de mogelijkheid behoort. Alleen D66 steunde onze motie omdat ze het belang van inwonersparticipatie zien. VVD, Volkspartij Dongen en PvdA steunden de motie niet.