Rolf Vullings (VVD) heeft besloten om per direct te stoppen als wethouder van de gemeente Dongen. Hij heeft vandaag een ontslagbrief gestuurd aan de raad. ,,Deze keuze doet veel pijn. Maar het is een besluit dat ik moet nemen. Ik volg mijn hart.”

Na tientallen jaren werkzaam te zijn geweest in de wereld van woningcorporaties en vastgoed, maakte Vullings vorig jaar de overstap naar de politiek. Na de verkiezingen voor de gemeenteraad, werd hij op 17 mei 2018 door de gemeenteraad geïnstalleerd als wethouder, met in zijn portefeuille onder meer Wmo, jeugdzorg, participatie-, arbeidsmarkt- en gezondheidsbeleid. Vullings was al geruime tijd steunfractielid van de VVD, maar had nooit eerder zitting in de gemeenteraad.

foto: Jan Stads ( Pix4Profs)

Ambitie

,,Met veel ambitie en veel enthousiasme ben ik aan de slag gegaan”, aldus Rolf Vullings. ,,In een totaal nieuwe functie, met een portefeuille op een geheel ander terrein dan vastgoed en wonen. Als geboren, getogen en maatschappelijk betrokken Dongenaar zag ik er een grote uitdaging in om me als bestuurder in te gaan zetten voor de Dongense samenleving.”

Balans opgemaakt

Na bijna een jaar heeft hij de balans opgemaakt. ,,De laatste tijd heb ik veel nagedacht. Er ligt een grote opdracht in het sociaal domein. Dongen heeft óók de komende drie jaar een wethouder nodig die er vol voor gaat. Iets in mij blijft tegen mij zeggen dat ik graag terug wil naar de wereld van het vastgoed. Ik moet eerlijk zijn. Naar de inwoners. Naar het gemeentebestuur. Naar mijn gezin en ook naar mijzelf toe. Het best op mijn plaats ben ik dáár waar ik vandaan kom. Dan ben ik persoonlijk ook het gelukkigst. Daarom heb ik besloten, dat ik mijn hart ga volgen. De komende maanden ga ik me oriënteren hoe ik daar het best invulling aan kan geven. De eerste stap is dat ik nu stop als wethouder, ook al doet dat veel pijn”, aldus Vullings.


Reactie college

Namens het college reageert burgemeester Marina Starmans. ,,We begrijpen die pijn. Maar we kunnen niet anders dan begrip en respect hebben. Het is een persoonlijke afweging. Wij bedanken Rolf Vullings voor zijn inzet. Het is een fijne vent om mee te werken. We hopen dat hij snel een goede nieuwe stap kan zetten.”

Tijdelijke oplossing

Tot het college beschikt over een nieuwe wethouder namens de VVD, worden de openliggende taken verdeeld. Burgemeester Marina Starmans neemt economische zaken op zich. Wethouder René Jansen (Volkspartij Dongen) ontfermt zich over het sociaal domein. Wethouder Bea van Beers (PvdA) gaat aan de slag met verkeer en vervoer, openbare ruimte en monumenten.

Reactie Dongense VVD

Pieter Brooijmans namens de fractie van de Dongense VVD: ,,Het besluit dat Rolf heeft genomen om te stoppen als wethouder vinden wij erg jammer. Het is niet het scenario dat we voor ogen hadden. Wij hebben respect voor het feit dat Rolf zijn hart volgt. Er is moed voor nodig om tot zo’n besluit te komen. De functie van wethouder is zwaar omdat we de komende tijd voor fikse opgaven staan. Daar moet je als mens vanuit bezieling vorm en inhoud aan kunnen geven. De Dongense VVD gaat op zoek naar een nieuwe wethouder die aan dit profiel voldoet. Wij hopen dat Rolf snel de ruimte voelt om zichzelf te oriënteren op een nieuwe baan die past bij zijn passie: wonen”.

Reactie coalitiepartijen

,,De Volkspartij Dongen heeft Rolf Vullings leren kennen als een enthousiaste en betrokken wethouder. Zijn keuze om zijn hart te volgen respecteren we natuurlijk en we wensen hem succes met zijn nieuwe loopbaan”, aldus Denise Kunst, fractievoorzitter Volkspartij Dongen.

Eline van Boxtel-Pullens, fractievoorzitter PvdA: ,,Wat dapper dat Rolf Vullings dit besluit heeft genomen. De PvdA gunt hem een mooie nieuwe stap. We leerden Rolf afgelopen jaar kennen als een enthousiaste wethouder en danken hem voor de prettige samenwerking.”


VVD-netwerk

De pers is gelijk met de leden van de raad vandaag in de raadszaal bijgepraat over het plotselinge vertrek van Rolf Vullings als wethouder. De heer Vullings zei daarbij het een moeilijke beslissing te hebben gevonden om tot het besluit van aftreden te komen. “Toch heb ik voor mijn hart ,geluk en gezin gekozen”. Weinig woorden maken daarmee een hoop duidelijk. Namens het college sprak burgemeester Marina Starmans uit dat het fijn werken was met de heer Vullings die zich tot aan de laatste dag vol heeft ingezet om de belangen van de gemeente Dongen en haar inwoners te behartigen. Namens de VVD fractievoorzitter Pieter Brooijmans werd Vullings bedankt voor de inzet die getoond is tijdens zijn jaar als wethouder in Dongen. Brooijmans gaat op zoek naar een goede vervanger en kan daarvoor putten uit het grote VVD-netwerk. Rolf Vullings gaat volgens burgemeester Starmans gebruik maken van de wettelijk vastgestelde wachtgeldregeling. Het recht op de uitkering bestaat ongeacht de reden van het aftreden, de niet-herbenoeming of ontslag van bijvoorbeeld wethouder of burgemeester, tenzij hij / zij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. De omstandigheden – of het nu gaat om vrijwillig of gedwongen aftreden, een politiek conflict, langdurige ziekte of bijvoorbeeld het opzeggen van vertrouwen – doen niet ter zake.