In Dongen is er nu een overgangsjaar.

Van minimafonds naar ‘meedoenregeling’

Dongen, 17 september 2018.Het college heeft vandaag in een raadinformatiebrief aan de raad het beleidsplan inzake Dongen Samen Sterk tegen Armoede toegelicht . Op 8 maart dit jaar werd dat al in de raad vastgesteld. In dit beleidsplan is onder meer besloten om het Minimafonds aan te passen in overeenstemming met de uitgangspunten van de Participatiewet. Het Minimafonds wordt daarom getransformeerd naar een zogenaamde Meedoenregeling en is meer gericht op participatie. De belangrijkste verschillen van de Meedoenregeling ten opzichte van het Minimafonds houden in dat geen verstrekking plaatst vindt in de vorm van een financiële tegemoetkoming, maar in de vorm van een voorziening in natura. Ook worden de participatiemogelijkheden voor kinderen geïntensiveerd. Hier wordt een deel van de “Klijnsma” middelen ingezet, namelijk een bedrag van € 29.700.


Wanneer

De nieuwe Meedoenregeling is al ingegaan zodat ook dit deel van de Klijnsma middelen beschikbaar is voor de doelgroep in 2018. De verordening Minimafonds is ingetrokken. Beiden per 1 juli 2018. Dit betekent volgens het college dat de regeling als het ware in een “tussenjaar” zit waarin er twee regelingen geldig zijn. Daarbij is de Meedoenregeling qua budget voor kinderen gunstiger en het Minimafonds zeer vertrouwd en populair aldus het college aan de raad.

Middelen

Aanvragers minimafonds 2018 zijn persoonlijk per brief geïnformeerd over de nieuwe Meedoenregeling en mochten aangeven voor welke regeling zij in aanmerking willen komen in 2018. Het merendeel van de aanvragers gaf de voorkeur aan het Minimafonds. Daarom verwacht het college dat in 2018 een minimaal beroep zal worden gedaan op de Meedoenregeling en als gevolg daarvan een deel van de Klijnsma middelen 2018 onbenut zal blijven. Deze vallen dan toe aan het rekeningresultaat 2018.

Volgens het college is het op dit moment te prematuur om aanvullende voorstellen te doen om deze middelen incidenteel in te zetten voor het bestrijden van armoede bij kinderen, maar zal het college de ontwikkelingen nauwgezet volgen en als er meer zicht is op het onbenutte bedrag zich beraden of en op welke manier deze middelen in 2018 ten goede kunnen laten komen aan de doelgroep.