Aftrap begonnen voor nieuwe coalitie

Volkspartij Dongen kiest voor informatieronde

Dongen, 22 maart 2018.Burgemeester Marina Starmans heeft vanavond op het gemeentehuis een afvaardiging ontvangen van de zes politieke partijen die gisteren zijn gekozen in de gemeenteraad van Dongen .De partijen vormen de basis van een nieuw gemeentebestuur voor de bestuursperiode van de komende vier jaren .De bijeenkomst vanavond, was de aftrap voor een reeks stappen die moeten worden genomen om te komen tot de vorming van een nieuw college in het licht van de nieuwe politieke situatie .Gezien de uitslag van de verkiezingen zijn meerdere scenario’s mogelijk voor het vormen van een college van B&W. De Dongense gemeenteraad telt 21 zetels; voor een meerderheid zijn minimaal 11 zetels nodig. Vanavond bleek dat de Volkspartij Dongen als nu grootste partij in de raad (7 zetels) ervoor heeft gekozen om te beginnen met een informatieronde. De komende dagen wordt een informateur aangesteld.

De Volkspartij Dongen, CDA, VVD, PvdA, D66 en Ouderenpartij Dongen kregen van de burgemeester een overdrachtsdocument overhandigd, plus de inspiratiekaart ‘Klaar voor de Start’. Per domein (fysiek, sociaal, maatschappelijk) zijn de belangrijkste landelijke/regionale trends en ontwikkelingen benoemd. Ook zijn vermeld de toekomstige lokale speerpunten voor Dongen op basis van de vijf pijlers uit de toekomstvisie van onze gemeente.


Opdrachtformulering

De informateur krijgt de opdracht om met een advies te komen voor de vorming van een coalitie voor de bestuursperiode 2018-2022.

De voorgestelde coalitie moet het meest kansrijk zijn in de zin dat:


De coalitie kan rekenen op een meerderheid in de gemeenteraad;


De afzonderlijke partners een stabiele partij zijn;


Er voldoende vertrouwen tussen de partners onderling is;


In de verkenning onderzoekt de informateur tenminste:


De voorkeuren voor samenwerking van iedere partij;


De inhoudelijke bespreekpunten;


De inhoudelijke breekpunten;


De wethouder kandidaat van de partij (en zijn/haar profiel);


Voorkeur voor portefeuilles binnen het college (wens versus eis).