D66 Dongen v.l.n.r. Maarten Baijens, Henriët Jesper-Van Dongen, Leo Hamers, Irma van den Meijdenberg, Joeri de Jong, Marieke Schouten, Martijn Messing, Yasin Kaplan, Berry van Rosmalen, Paulien Trommelen en Fabian Vink

Op de foto ontbreken: Barbara van Hoek en Kees de Jong.

D66 doet in 2018 mee u, ook?

Wij wensen u een voorspoedig jaar, een jaar met een nieuw democratisch begin!

21 maart a.s. zijn de gemeenteraadsverkiezingen en D66 doet sinds lange tijd weer mee in Dongen. Dat is omdat een aantal betrokken inwoners van Dongen het hoog tijd vinden dat er eens een andere politieke wind gaat waaien in onze gemeente. Al meerdere raadsperioden draaien slechts 4 – 5 politieke partijen dezelfde rondjes in Dongen. Per politieke partij zijn hooguit 10 – 20 mensen écht actief met de politiek bezig. Dat betekent dus dat slechts een handjevol Dongenaren al ruime tijd de politieke agenda van Dongen bepalen.

Volgens D66 verklaart deze gesloten manier van besturen ook de lage opkomstpercentages bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. In 2014 ging zelfs minder dan de helft van alle kiesgerechtigde Dongenaren naar de stembus.

D66 staat voor een open, transparante en directe democratie. Wij zetten ons in voor een veel modernere manier van besturen waarbij de inwoners van Dongen zo vroeg mogelijk actief betrokken worden bij politieke vraagstukken. Hierbij is het van belang dat óók kritische tegengeluiden in een zo vroeg mogelijk stadium worden gesignaleerd en meegenomen in de discussie. D66 wil bijvoorbeeld dat er veel serieuzer wordt omgegaan met het inspreekrecht van inwoners.

Het huidige college van burgemeester en wethouders wilde dit inspreekrecht zelfs helemaal afschaffen, daarmee direct erkennend dat het toch geen zin heeft in te spreken. Dit hebben de acht insprekers tegen de N629 plannen mogen ervaren toen de burgemeester na de 2e termijn ten overstaan van een volle publieke tribune opmerkte dat de plannen als ‘hamerstuk’ naar de besluitvormende vergadering konden. Daarmee geheel voorbijgaand aan de inzet en emoties van anders denkende Dongenaren.

Dongen heeft grote uitdagingen voor de boeg. Daarbij zullen alle zeilen bijgezet moeten worden om er, samen met alle inwoners, een succes van te maken. Stem voor een veel actievere vorm van democratie in Dongen, Stem D66!