Raad met reces .

Onrustige laatste besluitvormende
gemeenteraadsvergadering

Dongen, 22 december 2017 .Ondanks
enkele opvallende verhitte discussies in de laatste besluitvormende
gemeenteraadsvergadering van dit jaar werden er na afloop ervan en
tijdens de traditionele borrel weer gebroederlijk handen geschud
terwijl de rode oortjes overigens nog duidelijk zichtbaar waren.
Aanleiding daarvoor waren de hier en daar hoogoplopende discussies
tussen met name fractievoorzitter Pieter Brooijmans van de Dongense
VVD en collega en raadslid Martin Montens die nu nog het
Democratisch Podium vertegenwoordigt in de raad. Deze laatste viel
met scherpe bewoordingen over volgens hem ‘niet nagekomen beloftes’
over de door de het college beloofde rapportage inzake zaken rondom
de nieuwbouw van de Cammeleur en een motie vreemd aan de dag van
dezelfde partij over de oplopende onduidelijkheden rondom de
eventuele verplaatsing van sportcomplex de Biezen .

Voor wat betreft de beloofde rapportage
aan de raad met betrekking tot de Cammeleur bleek deze wel te zijn
verstuurd , maar blijkbaar niet door het Democratisch Podium te
zijn ontvangen . Montens gebruikte in de discussie soortgelijke
bewoordingen als bij een vorige gelegenheid . Waaronder het volgens
hem ‘rekken en strekken’ van de verantwoordelijke wethouder inzake
dit onderwerp. De woordkeuze van de woordvoerder van de kleinste
maar doorgaans veelal de felste oppositiepartij, schoot in het
verkeerde keelgat bij VVD- fractievoorzitter Brooijmans. Deze eiste
zelfs excuses van Montens voor zijn , wat hij noemde ‘aanmatig’
gedrag ten opzichte van de wethouder. Dat excuus zou volgens de VVD-
voorman op zijn plaatst zijn ,zeker toen andere partijen de rapportage
zeiden wel te hebben ontvangen . Montens had daar duidelijk geen
zin in en zei zijn postvak nog eens na te kijken. 23 januari komt de
Cammeleur terug in de raad.

Motie vreemd aan de dag

Het Democratisch
Podium speelde nog een hoofdrol op deze donderdag. Martin Montens
wilde de BDO- rapportage aangaande het onderzoek naar de financiële
stabiliteit van de in beeld gebrachte ontwikkelaars in verband met
de eventuele verplaatsing van sportcomplex De Biezen ter vergadering
bespreken. Hij kreeg daarvoor de handen niet op elkaar en diende
daarom een motie ‘vreemd aan de dag ‘ in. Hij vroeg daarin het
college op korte termijn met een raadsvoorstel te komen waarin het
college de raad moet informeren over de stand van zaken rondom de
mogelijke verhuizing. Het raadsvoorstel zou er volgens Montens
moeten komen nadat de raad de gelegenheid heeft gekregen het
rapport te bespreken in een extra vergadering kort na nieuwjaar. Na
het debat waarin de duidelijke transparante rol van de media
onderdeel van de discussie was , bracht de voorzitter de motie hoofdelijk in stemming nadat een aanvulling van de indiener was
toegevoegd met daarin het verzoek aan het college geen besluiten te
nemen en zaken naar buiten te brengen vooraleer de raad het rapport
behandeld heeft. De motie werd afgewezen. Aan het eind van de
vergadering bleef een grote mate van onduidelijkheid over. Onder
andere over mogelijke locaties , anders dan die in de woonwijk De
Beljaart. Wethouder Panis merkte nog wel op dat de raad beslist
over de locatie,waarbij wel een groot gewicht wordt toebedeeld aan
de wensen van de betreffende sportverenigingen. Dit project is
duidelijk nog geen gelopen race zo wordt algemeen verwacht.