Opinie
Volkspartij Dongen

Denise
Kunst – Van Suylekom over het onderwijs in Klein Dongen-Vaart en ‘s
Gravenmoer


Door
:Denise Kunst-Van Suylekom

Al
jarenlang strijdt de Volkspartij Dongen voor goed onderwijs. We
herinneren ons nog levendig hoe fel de discussies waren over het
peuterspeelzaalwerk. Ook maakten we ons sterk voor nieuwbouw van de
St. Agnesschool in Dongen-Vaart en een goede invulling van het
Jeugdcentrum daarbij. De inpassing van een volwaardige rol van het
Jeugdcentrum in het IKC blijft een zorgpunt, de Volkspartij Dongen
houdt de vinger aan de pols. De afgelopen maanden ging het ook in de
gemeenteraad weer veel over onderwijs. Het onderwijshuisvestingsplan
stond immers op de agenda. Tijdens de opiniërende raadsvergadering
stond de Volkspartij Dongen alleen in het debat met de andere
partijen. Wat was nou het geval? De andere partijen sloten naadloos
aan bij het voorstel van het college. Er lag een nieuwe planning voor
nieuwbouw van de scholen, en die moest gevolgd worden.

De planning
was namelijk overeen gekomen met de overkoepelende schoolbesturen.
Voor de Volkspartij Dongen was het alleen niet duidelijk waar die
volgorde vandaan kwam. Deels was deze prima te volgen, denk aan de
Heilig Hart die uit zijn voegen barst. Maar vooral de lage plaatsen
van de scholen in ’s Gravenmoer verbaasde ons. In plaats van
doorpakken in alle kernen, werden de scholen in ’s Gravenmoer op
plaats 5 & 6 geplaatst. Juist omdat er al verschillende
onderzoeken liggen over huisvesting van De Wegwijzer en De
Springplank onder één dak, en de schoolbesturen heel graag snel
door willen met de plannen, was de Volkspartij Dongen erg verrast.
Mijn pleidooi kreeg echter alleen kritiek van alle aanwezige partijen
in de raadszaal. Gelukkig kon ik wel op begrip en instemming rekenen
van de schoolbesturen! Zij gingen helpen en zochten zelf contact om
tot een flexibele planning te komen.

De wethouder was in tweede
instantie gelukkig bereid tot meedenken. In samenwerking kwamen we
tot een motie waarin de volgorde van de projecten flexibel werd.
Vertraging bij het ene project mag niet leiden tot vertraging in bouw
van andere scholen. En scholen kunnen elkaar inhalen in de volgorde
als dat zo uitkomt. En dát geeft kansen voor ’s Gravenmoer! Enkele
weken later heb ik de wethouder nogmaals gevraagd of er vaart gezet
kon worden op de plannen in ’s Gravenmoer. We bespraken in de raad
de informatie dat huisvesting van de scholen samen met De Geubel geen
draagvlak had. Op mijn nadrukkelijke vraag stemde de wethouder toe in
versneld oppakken van deze plannen. Er liggen namelijk al een aantal
rapporten op de plank, nu is het tijd voor zichtbare resultaten!


Denise
Kunst-Van Suylekom.