De druiven zijn zuur….

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering heeft de raad gediscussieerd over het toekomstige subsidiebeleid. De oppositiepartijen gaven daarbij aan dat het een prima plan is, minder regels, innovatiebudget etc. Waar wij het niet mee eens zijn is dat de raad niets meer te zeggen heeft over wie, voor welke activiteit, subsidie gaat ontvangen. Dat bepaalt voortaan het college. Dat betekent dat de subsidieontvangers zijn overgeleverd aan de bereidheid van het college om hen subsidie te geven en de raad daar niets meer te zeggen heeft. Zij mag alleen bepalen hoeveel subsidie er in totaal wordt gegeven.

Er ontspon zich een levendige discussie, het stuk stond niet voor niets als bespreekstuk op de agenda en het onderwerp is belangrijk genoeg. Dat de discussie niet welgevallig was, dat de discussie niet verliep zoals men wilde, dat is volgens mijn fractie nog geen reden om zo zuur uit te halen.

Het amendement had (voor de geïnteresseerden beschikbaar) als doel het beschermen van de verenigingen tegen willekeur en de mogelijkheid behouden voor de raad om in te grijpen. Dát is in het belang van de verenigingen. Maximaal invloed uitoefenen op verenigingen gebeurt in de toekomst door het dan zittende college. De Volkspartij noemt dit maximale speelruimte.

Dat het amendement vervolgens wordt afgedaan met de mededeling ‘we hebben het gehoord, we hoeven geen leespauze, want we stemmen toch tegen’ mag als tekenend worden beschouwd.

Mieke Breugelmans,

( Lijst Breugelmans )