De raad en het college hebben een stevig protest laten horen want ook zij zijn ongerust over gevolgen van de sluiting van de politiepost in Dongen. Het zal lastig zijn het tij te keren, overal in Nederland worden posten en bureaus gesloten als gevolg van onverantwoorde bezuinigingen bij de politie. De SP zal zich lokaal en landelijk blijven verzetten tegen deze bezuinigingen, die wel degelijk ook gevolgen hebben voor de agenten op straat.

Vriendelijke groet,

Jolanda van Osta (fractievoorzitter SP Dongen)