Dongen, donderdag 18 februari 2010.

Aan het College van B en W en de raadsleden van de

Gemeente Dongen

Geacht college,

geachte raadsleden,

De SP-raadsfractie heeft deze week de haalbaarheidsstudie van herbestemming van de boerderij op Hoge Ham 83 bestudeerd. De raad is door Wildhage planontwikkeling BV uitgenodigd voor een bezoek aan de boerderij op vrijdag 19 februari.

De haalbaarheidsstudie geeft aan wat de inzet van Wildhage is: Een winst van euro 250.000 op het project. Wat dat betreft is het een helder rapport. Het rapport eindigt met de opmerking, dat Wildhage sinds juli 2009 met het college in gesprek is over sloop dan wel behoud van de boerderij. Men wil met het huidige college van B&W een principeakkoord sluiten over de genoemde opties dan wel over het oorspronkelijk plan van 10 patiowoningen op deze locatie. Men vreest dat ‘in een eventueel gewijzigd krachtenveld na de gemeenteraadsverkiezingen een herhaling van zetten zal ontstaan’. Om die reden dreigt de ontwikkelaar rond 1 maart deze historische boerderij te slopen.

Wat ons betreft geeft de raad aan de ontwikkelaar de gevraagde duidelijkheid.

Wat ons betreft gelden daarbij dan de volgende uitgangspunten:

1. Als Gemeenteraad en College van B & W zijn we niet gevoelig zijn voor het dreigement van sloop op 1 maart. Als Wildhage zijn dreigement uitvoert, hoeft het bedrijf niet te rekenen op medewerking van de gemeente aan een bestemmingsplanwijziging ter plaatse.

2. De haalbaarheidsstudie van Wildhage is geen onderzoek naar de haalbaarheid van herbestemming met behoud van de boerderij, maar meer een rapport om uit de situatie zoveel mogelijk winst te halen. We kunnen niet instemmen met de eis om van de gemeente 46 bouwrechten te krijgen.

3. De voorkeur van de Raad voor behoud van de boerderij met de groene ruimte daar om heen wordt gerespecteerd. Aangekondigde alternatieven dienen serieus bestudeerd te worden. Daarbij is een (semi) publieke functie een pre. Wij zouden ook graag zien, dat de haalbaarheid van de scenario’s Tuijnman ( publieke openstelling met als thema Brabants boerenleven), Vieya (zorgboerderij), en tenslotte verbouw tot woningencomplex onderzocht en uitgewerkt worden, in de genoemde volgorde. Ook de Heemkundekring zou bij dit onderzoek betrokken moeten worden.

Wij vragen u met spoed om een reactie.

Hoogachtend,

Gerrit Draisma

namens de raadsfractie van de SP

p/a Hoge Ham 135 rood

5104 JD Dongen