REFERENDUM NOG VER WEG IN DONGEN

PvdA, CDA en Volkspartij Dongen weigeren verordening te behandelen in de raad.

In de raadsvergadering van december werd een motie van SP en DP om een referendumverordening vast te stellen voor Dongen nog door de hele raad gesteund. Twee maanden later vraagt de SP zich af wat de steun van de coalitiepartijen CDA, PvdA en Volkspartij Dongen eigenlijk voorstelt wanneer die partijen vervolgens de referendumverordening niet in de raad willen behandelen. Als gemeente heb je zo’n verordening nodig om een referendum te kunnen houden. Er zijn aardig wat gemeenten die al zo’n verordening hebben. Die hoeven allemaal het wiel niet uit te vinden want de VNG (De Vereniging van Nederlandse gemeenten) heeft een modelverordening opgesteld. Over een paar zaken moet je het dan nog eens worden: hoeveel handtekeningen moeten inwoners verzamelen om een eerste verzoek in te kunnen dienen, hoeveel voor een definitief verzoek en hoe ga je als gemeente om met de uitslag van een referendum. De meeste gemeenten geven op die vragen ongeveer hetzelfde antwoord, dus ook dat hoeft voor Dongen niet zo ingewikkeld te zijn.

In de raadsvergadering van januari stond de modelverordening van de VNG dan ook op de agenda. Aan het begin van die vergadering gaven de drie coalitiepartijen aan dat ze dit agendapunt weer wilden afvoeren: men had meer tijd nodig om het te bestuderen en men wilde een verordening die past bij Dongen. Waarom een modelverordening van de VNG wel voor andere Nederlandse gemeenten past maar niet voor Dongen bleef uiterst wazig. Toch verdween het punt van de agenda.

Een maand later. De SP doet wederom het verzoek de modelverordening in de raad te bespreken. Nu hebben de partijen toch voldoende tijd gehad om ernaar te kijken. Maar al snel laten de fracties van de PvdA, CDA en Volkspartij Dongen weten dat de standpunten niet veranderd zijn en dat men het voorstel niet wil behandelen. Blijkbaar heeft men toch een standpunt over deze verordening. Waarom kunnen deze standpunten dan niet in een raadsdebat aan de orde komen? Of is het enige standpunt van de coalitiepartijen dat men de bespreking zo lang mogelijk wil uitstellen omdat men wil voorkomen dat er echt een referendum komt in Dongen: bijvoorbeeld over het nieuw te bouwen Multifunctionele Centrum van 13,6 miljoen. Ook vinden de coalitiepartijen het vaststellen van een referendumverordening nou echt iets voor de nieuwe raad. Je moet maar durven: de nieuwe raad wel opzadelen met een genomen besluit over een uitgave van 13,6 miljoen, waarvan ze nog maar moet zien hoe ze dat geld bij elkaar krijgt, en vervolgens zeggen dat het vaststellen van een referendumverordening echt niet meer door de oude raad kan gebeuren.

Er is maar een conclusie mogelijk: de steun voor de motie van de SP en DP was slechts voor de buhne. Het standpunt van PvdA, CDA en Volkspartij Dongen luidt: “We doen net of we het belangrijk vinden dat de bevolking van Dongen zich ergens over kan uitspreken maar we willen het niet echt.” En, niet onbelangrijk, “zeker niet over het Multifunctionele Centrum”. Er is immers voor dit dure project slechts een zeer wankel draagvlak binnen de coalitie (Het CDA is eigenlijk tegen het huidige plan maar ging onder grote druk toch akkoord) en van een breed draagvlak binnen de raad is al helemaal geen sprake. Terecht vreest men dat er ook onder de Dongense bevolking geen draagvlak is voor het mfc.

Maar een referendum zal er voorlopig in Dongen niet komen, al zal de SP het verzoek om de referendumverordening op de raadsagenda te zetten blijven herhalen. Een motie die aangenomen is dient immers ook uitgevoerd te worden. Gelukkig komt er wel een andere volksraadpleging, de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart. De SP vindt het hoog tijd voor een frisse wind door het gemeentebestuur. Als de kiezer dat ook vindt dan zal de referendumverordening snel vastgesteld zijn. Het is dan aan de bevolking van Dongen om te komen tot een verzoek tot het houden van een referendum. En er zijn al inwoners van Dongen die te kennen hebben gegeven zo’n verzoek te willen indienen, over het mfc.

Jolanda van Osta

raadslid SP Dongen