Spreekrecht Raadsvergadering 14 januari 2010

Allereerst wens ik U allen hier aanwezig een goed, gezond en wijs 2010 toe.Ik wilde vandaag wederom gebruik maken van mijn spreekrecht als nauw betrokken Dongenaar.Ik wilde het deze keer wel iets korter spreken, maar zeker niet minder krachtig.Ik wilde u, gemeenteraadsleden op een aantal punten toe spreken.

Hoofdonderwerp: Het MFC

De verordening ligt klaar om een referendum mogelijk te maken, maar hier zult u, beste Gemeenteraad, nog wel even over gaan bakkeleien, over het MFC zal waarschijnlijk dan ook geen referendum plaatsvinden, zeker niet voor 3 maart a.s., maar…….wie weet, er is nog een kans na de Gemeenteraadsverkiezingen. Ik zeg altijd maar: Je kunt beter een optimist zijn die ongelijk heeft, dan een pessimist die gelijk heeft. Verder, toch wel een speciaal woord van dank aan onze griffier Willem Vulto, die dit tijdens de Kerstperiode keurig heeft uitgewerkt.Mijn verzoek vorige maand heeft U, de politiek en de Dongense bevolking wel “wakker” geschud en de politieke discussies doen oplaaien, en dat was toch uiteindelijk een belangrijk deel van mijn doel. De democratie in zijn uiterste vorm. Vele belanghebbenden, o.a. Het comité Centrum zijn bezorgd over de uitwerking van het centrumplan en voelen zich niet betrokken worden door de Gemeente Dongen. Ze staan in de kou! Tevens melden zij dat het mfc in het kloppend hart en dus in het Centrum van Dongen moet komen. Dit zou beide omvangrijke en belangrijke projecten versterken en de kans op een succesvol resultaat alleen maar verhogen.

Neem alleen maar het voorbeeld parkeren:

Kosten nu voor het mfc: € 2 Mio voor 110 parkeerplaatsenBudget € 1,2 Mio, dus een tekort van € 800k. Om dit te kunnen betalen gaat men sleutelen aan het originele PvE (Programma van Eisen), is dat wijsheid??? Ik denk het niet.Maar is er een oplossing voor parkeren in het nieuwe centrumplan? Nee, dat moet ook nog door iemand betaald gaan worden en dat zal zeker niet gedaan worden door Vieya en/of Achmea. Dit zal dus ook door de Gemeente betaald moeten gaan worden!

Als je het mfc in het centrumplan inpast en dus in het centrum plaatst, dan kunnen deze kosten worden verdeeld over beide projecten, besparing € 2 Mio en de ruimte die je nu bovengronds voor parkeren voor het mfc nodig hebt, kun je op een andere manier exploiteren. Het welbekende mes snijdt dus aan 2 twéé kanten!Een passende uitdrukking is: “If you can’t convince them, confuse them”Ik denk dat de coalitie daar mee bezig is, om het maar even naar het NL te vertalen: Als je ze niet kunt overtuigen, dan maar in verwarring brengen!

Er heerst twijfel in de Dongense Gemeenschap, twijfel over het budget, twijfel over de locatie, twijfel over de vele aannames die worden gedaan, twijfel over het PvE, twijfel over de exploitatiekosten, twijfel over de technische installaties van het theater, twijfel over de hoogte van het theater, twijfel over het accommodatie onderzoek, twijfel over de PR & marketing, twijfel over de bezettingsgraad van de theaterzaal, enz. enz….. TWIJFEL!!! Vroeger was ik een twijfelaar, maar ik ben daar nu niet meer zo zeker van.

Tot slot het volgende:

De Mexicaanse Griep epidemie ebt weg, ook in Dongen. Maar er heerst er op dit moment een nieuwe ziekte die zich waarschijnlijk ook zal gaan ontwikkelen tot een epidemie: De Verkiezingskoorts! En als je door deze ziekte bevangen bent, dan ben je ziek, zeg maar, helemaal niet in orde. Dat betekent dat je ook geen grote besluiten moet nemen, deze moet je uitstellen. Tot iedereen weer beter is en fris tegen het leven aan kijkt en de juiste aandacht. overweging en objectiviteit aan het onderwerp kan geven.Beste Gemeenteraadsleden, u hebt toch ook twijfels, neem dan ook op 28 januari een besluit waardoor u menig kiezer voor u zal winnen op 3 maart a.s.. Laat Dongen verrassen en laat de uitslag over 2 weken niet 13 voor het plan en 8 tegen zijn, maar bijvoorbeeld 10 voor en 11 tegen, dat zou u sieren, als gekozen volksvertegenwoordiging.

Het huidige plan van mfc kenmerkt zich naar mijn idee als volgt:

Het leveren van kwaliteit kost geld, het niet leveren van kwaliteit kost kapitalen

Bedankt voor uw aandacht

Peter Verharen

Dongen, 14 januari 2010