Blog Image

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

Analyse / verslag besluitvormende raadsvergadering van 21 oktober 2021

BERICHTGEVING DONGENHOMESPOT Posted on vr, oktober 22, 2021 12:41

De nog geen drie kwartier durende besluitvormende raadsvergadering kenmerkte zich door drie ferme discussies. Een daarvan was naar aanleiding van een met maar liefst twee amendementen gepasseerde behandeling van het raadsvoorstel over het nieuwe water- en rioleringsplan in de gemeente. D66 en de Volkspartij Dongen speelde hierbij een hoofdrol. Een door de voorzitter toegestane discussie tussen Joeri de Jong en Frits Klijs over de aanpak van de met name klimatologische aspecten en de geoormerkte gelden die daartoe ter beschikking staan was hier en daar fel ,maar inhoudsvol. Minder opvallend was de traditionele stemverhouding bij het stemmen over de amendementen. De raad verdeelde zich in twee kampen :coalitie (samen met PvdA) en oppositie. Duidelijk werden hier ook de verschillen die er zijn tussen een zuiver lokale partij en een ook landelijk georiënteerde politieke beweging.

De raadsbreed aangenomen motie over het raadsvoorstel Doorontwikkeling Sociaal Beleid waarin de raad het college verzoekt de wat nu wordt genoemd ‘Klantreis’ in kaart te brengen inclusief het dorpsteam en onder andere het principe te volgen van ‘één huishouden één plan één regisseur’ ( zoals omschreven staat in de motie), kon niet verhinderen dat D66 uiteindelijk niet kon instemmen met het raadsvoorstel. Het college neemt het stuk opnieuw in beraad en komt daarop terug. Zoals ook in de vorige opiniërende vergadering bleek hier de woordkeuze en de uitleg ervan veel tijd in beslag te nemen en te zorgen voor onduidelijkheid.

De Cammeleur dan. Soms vraagt een simpel antwoord om meer duiding en slinger je daarmee een nuttige discussie aan. PvdA- fractieleider Martin Montens kent dat fenomeen als geen ander in de raad. Wethouder Jansen had daar schijnbaar niet helemaal op gerekend en moest daarom voor een gedeelte terugkomen op hetgeen hij voor de vuist weg eerder vertelde over een ‘voorzichtige’ wending ‘ten goede’ in de zaak Cammeleur. De wethouder zag een positief lichtpuntje aan de horizon en dan meer bepaald bij de houding van ‘de partners’ inzake de samenwerking binnen het gebouw en de door de raad verlangde aanpassingen in de organisatie, die dan weer moeten leiden tot kostenbesparing en een betere samenwerking van de vier partners die de basis er van vormen.

Montens verwonderde zich over de uitspraken en de voorgestelde ontwikkelingen. Hij wilde weten of partner DonckHuys dan ook opgeschoven is in de gewenste richting. Wethouder Jansen die eigenlijk bezig was de vragen van Perry Wens te beantwoorden, belandde daarmee in een discussie waarin ook D66-er Joeri de Jong zich mengde. Wens was het die vond dat de kwestie Cammeleur allemaal wel erg lang duurt en drong er op aan om wat meer vaart te brengen in de gang van zaken rond de Cammeleur, die moeten leiden tot de gewenste oplossingen , conform de wens van de raad.

De wethouder zei hard aan oplossingen te werken , maar gaf toe dat Partner DonckHuys meer tijd wenst te steken om de gevolgen van een ‘scheiding der machten’ in de organisatie te overzien.Fractievoorzitter Denise Kunst van de Volkspartij Dongen sprak haar verstouwen uit in de pogingen van de wethouder om tot een vergelijk te komen in de zaak. Wethouder Jansen heeft zelf geen haast . Hij is optimistisch over de meer gunstige reacties van de partners op dit moment. Hij is niet bereid om de zaak op de spits te drijven en vroeg derhalve de raad om meer tijd. Hij beloofde de raad begin november een voortgangsstuk te sturen.CDA Dongen – ‘s Gravenmoer stelt verrassende en volledig vernieuwde verkiezingslijst vast

ALGEMEEN Posted on do, oktober 21, 2021 10:13

Dongen, s Gravenmoer, 21 oktober 2021. Het CDA Dongen – ‘s Gravenmoer zit stevig verankerd in de Dongense politiek en heeft meermalen politieke verantwoordelijkheid genomen in het Dongense. De partij heeft deze week een verrassende lijst bekend gemaakt die de positie van het CDA bij de komende gemeenteraadsverkiezingen nog steviger in het zadel moet zetten. De partij maakte gisteren de verrassende en totaal vernieuwde kandidaat-lijst bekend. Ook de verkiezingsslogan is nu bekend : maar liefst 32 kandidaten gaan onder het motto “thuis in wat er leeft” de campagne in. Na de al eerder bekend gemaakte lijsttrekker Stijn Sips ( 20), staan er maar liefst 8 nieuwkomers in de top 10.

Volgens afdelingsvoorzitter Mark van den Broek maken de huidige fractieleden Annemarie van Eenennaam , André Vonk en Koenraad van Eersel , na 12 jaar raadslidmaatschap, plaats voor de nieuwkomers .Koenraad van Eersel en André Vonk staat nog wel op de lijst op respectievelijk plaatst 15 en 16. “Wij hebben een geweldige lijst met kandidaten, jong en oud, van hoge kwaliteit die door werk en verenigingsleven thuis zijn in wat er leeft in de samenleving. Ieder met zijn of haar eigen talent en expertise. “ Volgens van den Broek, die zelf op plaatst 31 als lijstduwer op de lijst staat ‘stuk voor stuk échte CDA’ers die voor de inwoners van Dongen, ‘s Gravenmoer en Klein- Dongen- Vaart aan de slag willen’. “En dat zorgt voor een nieuwe frisse wind die kan gaan waaien”. Volgens de afdelingsvoorzitter betekent dat niet dat de kennis, ervaring en kunde van de huidige fractieleden verloren zullen gaan : “… want de CDA kandidaten zullen door hen worden ingewerkt en worden begeleid, waarbij de dossiers overgedragen worden “ aldus van den Broek. Volgens hem zullen de huidige fractieleden zich binnen de politiek constructief en bevlogen blijven opstellen.

De kandidaten van het CDA zijn thuis in wat er leeft in Dongen, ‘s Gravenmoer en Klein-Dongen-Vaart zoals ze in een persbericht van het CDA worden voorgesteld:

6 van de 8 ‘nieuwe CDA- gezichten ‘

1) Stijn Sips
Stijn voert onze lijst aan. Hij is 20 jaar en studeert geneeskunde. Zijn uitgangspunt is om voorafgaand aan besluitvorming met ieder in gesprek te gaan en lokale expertise te benutten.

2) Marjolijn Diepstra
Marjolijn, 37 jaar, is getrouwd en moeder van twee kinderen. Samen wonen zij in de Biezen. Naast haar werkzaamheden en de politiek is ze bezig om een kinderyoga programma op te zetten. Voor Marjolijn is in oplossingen denken dé manier om politiek te bedrijven; een halfvol glas.

3) Coert van Os
Coert, 48 jaar, is een bekende in Dongen. Als horeca-exploitant van café De Salamander weet hij alles van ondernemen én is hij thuis in wat er leeft in Dongen.

4) Daniëlle Asin
Daniëlle is met haar 23 jaar de volgende twintiger in de lijst. Ze is recent afgestudeerd als psycholoog en momenteel werkzaam in de forensische psychiatrische zorg. Het sociaal domein wekt dan ook haar interesse: werken aan laagdrempelige en bereikbare zorg in Dongen.

5) Kees de Jong
Kees, 60 jaar, is agrariër in Dongen Vaart en dagelijks bestuurslid van het Waterschap Brabantse Delta. Hiernaast is hij actief bij Energie Dongen als bestuurslid. Duurzaamheid heeft Kees hoog in het vaandel staan. Zijn kennis en ervaring is van enorme toegevoegde waarde.

6) Wouter de Zwart
Wouter, 62 jaar, is een bekend gezicht in Klein-Dongen-Vaart. Hij is namelijk voorzitter van de dorpsraad én hij woont in de welbekende Hubertuskerk midden in Dongen Vaart. Hij heeft veel ervaring in het trainen van en werken in verschillende gemeentelijke organisaties. Hij weet als geen ander wat er nodig is voor een goede bestuurscultuur en de juiste dienstverlening.

7) Chris de Boer
Chris, 45 jaar, is woonachtig in ‘s Gravenmoer. Als lid van de WMO adviesraad is Chris thuis in het sociaal domein van onze gemeente. Hij staat voor de echte CDA waarden als naastenliefde, zorg voor de omgeving en rentmeesterschap. Ofwel ‘zorg voor je gemeenschap’, dat is volgens Chris hét CDA.

8) Hans Verkooijen
Hans is een echte vertrouwenspersoon die gaat voor de samenwerking en het resultaat. Deze combi maakt hem succesvol als leidinggevende in de logistieke dienstverlening. Hij is een bekende in het verenigingsleven, zo is hij actief bij de veteranen en voormalig lid van de Raad van Elf. Hans is 51 jaar en woont in de Hoge Akker.

9) Roeland van Woerkom
Roeland, 46 jaar, is recent weer terug komen wonen in ‘s Gravenmoer. Hiervoor woonde hij in Halderberge waar hij twee periodes raadslid is geweest voor het lokale CDA. Hij was daar tevens campagneleider en zit ook nu in het campagneteam.

10) Jacques van der Aa

Jacques heeft er al 24 jaar bestuurservaring in waterschappen op zitten. Deze kennis en kunde neemt hij mee in zijn functies binnen het CDA: steunfractielid en communicatie commissielid. Tevens is Jacques actief in het campagneteam.

De top 10 wordt verder ondersteund door de andere kandidaten: 11. Max Claassen, 12. Edwin Branderhorst, 13. Wilbert Megens, 14. Friedy de Jong, 15. Koenraad van Eersel, 16. André Vonk ( beiden lid van de huidige CDA- fractie in de raad red.) 17. Mirjam Jansen – Castricum, 18. Hans Jansen, 19. René Peeters, 20. Mieke Hummelink, 21. Liesbeth Megens, 22. Piet Melsen, 23. Kees Snoeren, 24. Marga Allard, 25. Jan Megens, 26. Dick Dankers, 27. Clement van der Ven, 28. Ad Claasen, 29. Jos van Dongen, 30. Friso van Dooren, 31. Mark van den Broek, en op 32. Karel de Geus.Volgende »